Viking Supply säljer standbyverksamhet till Vroon

Viking Supply Ships säljer Viking Offshore Services och dess Storbritannien-baserade standbyflotta på 31 fartyg till holländska Vroon för en icke offenliggjord summa. I affären ingår också en orderbok på nio fartyg. Vroon har en offshoreflotta på 21 fartyg samt 13 i beställning.