Viking Line stöder miljöarbete

Viking Line stöder den finländska föreningen Håll Skärgården Rens projekt Baltic Sea Breeze med EUR 6.000. Projektets huvudmål är att förbättra Östersjöns tillstånd genom att sprida information om hur man skall agera i marin miljö enligt principerna om hållbar utveckling. Målgrupper är hamnar, båtklubbar, båtägare, yrkesfiskare och rederier. Viking Lines huvudkontor samt alla rederiets fartyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001-standarden.