Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Line stärker sin position på marknaden

Viking Line ökar sin marknadsandel på alla linjer utom en under första kvartalet 2015.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] första kvartalet 2015.

Under de tre första månaderna 2015, som sammanfaller med vinterns lågsäsong, ökade Viking Line Abp:s omsättning med 1,5 procent till 105 miljoner euro (103,4 miljoner euro första kvartalet 2014). Rörelseresultatet uppgick till minus 9,8 miljoner euro (-17,1 miljoner). Före skatter redovisar koncernen en förlust på 10,4 miljoner euro (-19,1 miljoner) och efter skatter på 8,2 miljoner euro (-15,6 miljoner).

Mindre passagerarintäkter

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 1,3 procent till 91,5 miljoner euro, medan fraktintäkterna ökade med 26,7 procent till 12,6 miljoner euro.

Den huvudsakliga orsaken till att rörelseresultatet förbättrades var lägre driftskostnader samt färre fartygsdockningar jämfört med motsvarande kvartal 2014. Driftskostnaderna minskade med 7,1 procent till 77,7 miljoner euro.

Den kraftigaste minskningen noteras för bunkerkostnader och kostnader för löner och anställningsförmåner. Bunkerkostnaderna minskade på grund av genomsnittligt lägre bunkerpriser i kombination med koncernens fortsatta arbete med optimering av fartygens bunkerförbrukning. Styrelsen ser att koncernens åtgärdsprogram med syfte att effektivisera verksamheten har en positiv inverkan på driftskostnaderna.

Fler passagerare

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg ökade under det första kvartalet med 3,5 procent till 1,28 miljoner.

På passagerarsidan har Viking Line under rapportperioden på linjen Stockholm–Åland–Åbo ökat sin marknadsandel med tre procentenheter till 56,8 procent, medan den på linjen Stockholm–Mariehamn–Helsingfors har minskat med 3,5 procentenheter till 45,0 procent.

I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ökade marknadsandelen med 6,9 procentenheter till 56,5 procent, på linjen Helsingfors–Tallinn med 2,1 procentenheter till 24,4 procent och i kortruttstrafiken på Ålands med 0,4 procentenheter till 40,0 procent. Koncernens totala marknadsandel inom trafikområdet uppskattas till 35,3 procent på passagerarsidan – en ökning med cirka 2,3 procentenheter.

Viking Lines fraktvolymer ökade med 10,6 procent till 34.506 enheter, vilket ger en marknadsandel på fraktsidan på uppskattningsvis 23,6 procent.

Resten av året avgörande

Viking Line uppger att volym- och prisutvecklingen under återstoden av verksamhetsåret är avgörande för koncernens resultat. Lågkonjunkturen i Finland och en minskad andel ryska passagerare betraktas som osäkerhetsfaktorer, men man uppger samtidigt att den senaste tidens utveckling av bunkerpriserna i nuläget har en positiv effekt på resultatet.

Styrelsen för Viking Line Abp bedömer att rörelseresultatet för hela året 2015 kommer att förbättras jämfört med 2014, men att den framtida bunkerprisutvecklingen innebär en osäkerhetsfaktor. Även konkurrensen inom Viking Lines trafikområde är oförändrat hård och uppges innebära en fortsatt prispress.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

  • Aktieägaren

    Hur kan man påstå att man stärker sin position på marknaden när ett rederi är långt ifrån vinst och detta under flera år…?

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]