Viking Line överlåter kaj för passagerarfartyget Bore

Efter många om och men har passagerarfartyget Bore, byggt 1960 av Oskarshamns varv, äntligen fått en permanent kajplats i Åbo. Fredagen den 27 maj 2011 bogserades Bore av Alfons Håkans bogserare Jason och Fart till den västra sidan av Aura å intill stadens maritima centrum Forum Marinum. Kajen ingår i ett arrendeområde som i ytterligare 20 år administreras av Viking Line. Denna del av kajen överlåts utan vederlag av Viking Line till fartygets ägare Oy S/S Borea Ab, eftersom Viking Line vill vara med och bevara en del finländsk sjöfartshistoria. Forum Marinum överlät likaså en del av sitt kajområde, så att Bore ligger närmare museets egna fartyg. Bore kommer nu att öppnas som flytande restaurang, hotell och museifartyg. I planerna ingår även att använda en del av hytterna som bostäder för studerande vid sjöbefälsskolan Aboa Mare.