Viking Line kan komma att säga upp nybyggnadskontrakt

I sin delårsrapport meddelar Viking Line att nybygget för linjen Mariehamn–Kapellskär kommer att bli ytterligare försenat. För närvarande räknar man med att Astilleros de Sevilla S.A. i Spanien kan leverera nybygget tidigast under senhösten 2010. Viking Line meddelar också att leveransen i så fall skulle ske senare än den tidpunkt då Viking Line Abp kan säga upp kontraktet på grund av leveransförsening. Viking Line Abp har tillräckliga bankgarantier som säkerhet för kravet på återbetalning av förskottsraterna i det fall att kontraktet skulle sägas upp. Som orsak till förseningarna uppges sen leverans av viktiga komponenter och varvets finansiella situation. Styrelsen bevakar nu situationen och ”utvärderar varvets möjlighet att slutföra fartygsbyggnadsprojektet.”