Fotograf: Viking Line

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Viking Line justerar ner prognos

Viking Lines tidigare bedömning var ett förbättrat rörelseresultat för 2017. Men det justeras nu ner till samma nivå som 2016. 

Viking Line reviderar resultatprognosen för 2017. I ett pressmeddelande skriver man att styrelsens tidigare bedömning var att rörelseresultatet skulle förbättras jämfört med resultatet för 2016.

Högre bunkerpris

Men nu tror man i stället att rörelseresultatet hamnar i samma nivå som förra året då resultatet skrevs till 13,7 miljoner euro. Förklaringen uppges vara en fortsatt hård konkurrens inom rederiets trafikområde, något som pressar såväl priser som volymer. Dessutom förväntas årets bunkerprisnivå bli högre än förra årets.

Lagstiftning

Även om korrigeringen av restitutionslagstiftningen i Finland för 2017 har haft en positiv inverkan på resultatet, så bedöms helheten ha en negativ påverkan. Detta trots att rederiet satte all time high-rekord under juli månad med över en miljon passagerare och drygt 138.000 bilar.