Viking Line bekräftar order

Viking Line och Aker Finnyards har undertecknat ett slutgiltigt avtal, värt EUR 120–130 miljoner, om leverans av en 185 m lång och 27,7 m bred färja med kapacitet för 2.500 passagerare. Fartyget byggs i Helsingfors och levereras i januari 2008. Beställaren har option på ytterligare två systerfartyg.Fartyget sätts i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Maskineriet kommer att utveckla 40 MW, vilket ger en fart på 25 knop.