Viking ADCC kölsträckt i Spanien

Viking Lines nybygge för linjen Mariehamn–Kapellskär kölsträcktes den 6 maj vid varvet Astilleros de Sevilla i Spanien. Projektchef Kaj Jansson vid Viking Line uppger till SST att arbetet fortskrider enligt planerna och att fartyget, som har projektnamnet Viking ADCC, levereras under sommaren 2009. Färjan får kapacitet för 1.500 passagerare och 320 personbilar. Med en marschfart på 22 knop reduceras överfartstiden till två timmar. Viking Line har satsat mycket på att minimera färjans miljöpåverkan – bl.a. utrustas samtliga huvud- och hjälpmotorer med katalysator.