Viken Shipping konsoliderat under 2005

Viken Shipping i Bergen redovisar ett operativt resultat på USD 13,4 miljoner för år 2005 jämfört med USD 56,4 miljoner året innan. 2004 var ett extraordinärt år då rederiet bokförde vinster från flera fartygsförsäljningar. Rederiet, som kontrolleras av Tom Chr. Steckmest, opererar nu en flotta på 25 fartyg på totalt drygt två miljoner ton dödvikt. Här inkluderas två nybyggen på 113.340 dwt som levereras i år. Nybyggena långtidsbefraktas av Total efter leverans. Vikens bulkfartyg är alla chartrade till Canadian Fednav, medan de flesta av tankfartygen går i trafik för Shell och Total. Flottan av bulk- och tankfartyg utgör basen för verksamheten, men Viken Shipping har också visat intresse för skeppningar av gas.