Viborg Shipyard sjösatte skrov

Viborg Shipyard har sjösatt ett supplyfartygsskrov för en norsk beställare. Skrovet skall färdigställas av Fitjar Mekaniske Verksted AS i Norge. Varvet har ytterligare några beställningar på supplyfartygsskrov.