Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag | Forskning

”Vi vill skapa synergieffekter”

Den maritima sektorn i Västsverige samlades på en konferens i Göteborg på onsdagen. Syftet är att skapa synergieffekter mellan olika delar av näringen.

–  Tanken är vi från det maritima klustret i Västsverige här ska ge förutsättningar för samverkansmöjligheter i branschen, så att nya idéer kan skapas inom det maritima området, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Västra Götalandsregionen och en av samordnarna bakom konferensen.

Vitt skilda områden 

Inom det maritima klustret ingår verksamheter inom så vitt skilda fokusområden som marina livsmedel, maritim turism, marin energi, marin bioteknik, havsförvaltning och maritima operationer. Målet med onsdagens konferens är att ge representanter från de olika områdena en chans att mötas, mingla och knyta kontakter.

– Tanken är att vi är ETT kluster och EN maritim näring, där vi ska hitta synergieffekter mellan olika delar av klustret. Som till exempel mellan sjöfarten och sektorn för havsalger, där det skulle kunna konstrueras nya typer av farkoster för skördandet av alger. Ett annat synergiexempel är att sjöfarten skulle kunna använda naturliga substanser istället för giftiga båtfärger.

Mötesmöjligheter

På konferensen får deltagarna en chans att lyssna på korta och effektiva presentationer av pågående projekt inom olika områden av klustret, till exempel marin teknik, havsenergi och havsmiljö. Jessica Hjerpe Olausson framhåller att man här samtidigt skapar konkreta mötesmöjligheter mellan forskning, näring och myndigheter – det vill säga det som kallas för tripel helix-samverkan.

– Målet med konferensen är att deltagarna och besökarna ska hinna lyssna så mycket som möjligt och exempelvis ta del av olika forskningsresultat. På så sätt får man en övergripande känsla av vad som pågår i branschen. I regel är man kanske annars väldigt fokuserad på just sitt eget område och sitt eget projekt.

”Early adapters ska premieras”

På konferensen pratade även Anders Hermansson från Näringsdepartementet om det pågående arbetet med den svenska maritima strategin. Han berättade bland annat om de åtgärdsområden man nu har definierat, med rubriker som ”Ett friskt och säkert hav”, ”Internationellt samarbete” och ”Kunskap och innovation”.

– Vi tittar bland annat på hur early adapters ska kunna premieras bättre, eftersom vi anser att innovationer är viktiga. En annan sak är att vi ska se över motstridiga regler och lyfta fram det internationella samarbetet, till exempel inom Östersjöområdet.

Bred strategi

Enligt Anders Hermansson, som är projektledare för den maritima strategin sedan i februari i år, har åtta olika departement och ungefär 50 personer från regeringskansliet så här långt varit inblandade i arbetet med den maritima strategin. Dessutom ingår ett myndighetsnätverk och representanter från branschen i arbetet.

– Strategin är bred och omfattar alla sektorer, vilket är en utmaning men samtidigt viktigt eftersom man måste se till helheten – inte minst om det ska bli hållbart, säger Anders Hermansson, som inte kan ge några besked om när arbetet med strategin kan komma att utmynna i konkreta regeringsförslag.

– Nej, vi återkommer när vi har något att berätta. Det finns en hel del att åtgärda som kommer att effektueras i regeringsbeslut, men någon tidsplan för det kan jag inte definiera, säger Anders Hermansson, projektledare vid Näringsdepartementet för den maritima strategin.

Mer information om det maritima klustret i Västra Götaland hittar du här: http://maritimaklustret.se/