Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Tank

”Vi väntar oss kaos”

2018 har varit ett av de tuffaste åren i Stena Bulks historia, men Erik Hånell ser en ljusning. Samtidigt lurar nya utmaningar runt hörnet i slutet av 2019.

– Första tre kvartalen 2018 har förmodligen varit de sämsta kvartalen som jag upplevt under hela min tid i företaget, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk, när Sjöfartstidningen träffar honom på Stena Bulks huvudkontor i Göteborg.

Men nu går 2018 mot sitt slut och trots den dystra starten på året ser siffrorna ändå ut att återhämta sig något det sista kvartalet i år.

– Det är ju så att när det är som värst brukar det också svänga som snabbast.

– Och det ser vi att det har gjort nu de senaste månaderna för framförallt LNG- och SuezMax-fartygen, säger Erik Hånell.

Välbehövlig vändning

Och en vändning var något som var väl behövligt.

– Vi behövde definitivt det här för att behålla någon slags tro på framtiden. Fast det är inte riktigt sant. Tron på framtiden tappar vi aldrig här. Vi är ständiga optimister och det måste man nog vara i den här branschen. Därför är vi försiktigt positiva inför början av 2019.

Nya globala regleringar

Men efter 2019 kommer 2020. Och med 2020 kommer nya globala regler för hur mycket svavel som släpps ut av världens alla fartyg. IMO:s nya regler gör gällande att bränslet enbart får innehålla 0.5 volymprocent svavel för att det ska vara godkänt – alternativt att fartygen utrustas med skrubbers som renar avgaserna från det mesta av svavlet.

– Och för våra egna fartyg har vi valt att satsa på skrubbers, säger Erik Hånell.

Det var inget självklart val och enligt Erik Hånell har de flera gånger svängt i frågan innan de tog det slutliga beslutet.

– Men samtidigt har vi en stor time charter-flotta där det både väljs skrubbers och inte. Och vi väntar oss kaos på den globala marknaden redan under 2019.

Stor andel går ”off hire”

Av världens knappt 1.000 VLCC och SuexMax-fartyg är det drygt 200 som valt att installera skrubbers. Men i och med att de är bland världens största tankfartyg fraktar de drygt 20 procent av den globala konsumtionen.

Dessa fartyg ska då genomföra varvsbesök och kommer vara ”off hire” mellan 15-30 dagar. Det innebär 3.000-6.000 dagar sammanräknat för hela VLCC-och SuexMax-flottan.

– Det kommer redan under 2019 skapa stor oreda. Sedan närmar vi oss slutet av 2019 och början av 2020, då ska alla fartyg som inte valt skrubbers börja byta bränsle.

”Seeing is believing”

Enligt Erik Hånell har oljebolagen lovat att det ska finnas tillräckligt med lågsvavligt bränsle på marknaden för att leva upp till den kraftigt ökande efterfrågan som kommer 2020.

– Men ”seeing is believing”, säger Erik Hånell. Jag har enorm respekt för det här och det finns ett visst mått av oro. Jag hoppas inte att jag vaknar upp en morgon och får höra att vi inte har bunker till våra fartyg.

Ökar sin konkurrenskraft

Men med satsningen på skrubbers, tillsammans med en time charter-flotta som valt andra alternativ, hoppas Erik Hånell att de är väl rustade inför utmaningarna som kommer 2020. Dessutom har de valt att förstärka sin bunkeravdelning och har anställt nytt folk som ska göra rederiet ännu mer konkurrenskraftigt och ge de en fördel gentemot sina konkurrenter.

– 2019 och 2020 ser klart spännande ut, säger han.