Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Folk/företag

”Vi ska stärka sjöfarten”

Lighthouse organiserar om och pekar ut de viktigaste forskningsområdena för svensk sjöfart och varsdöden är en myt. Tisdagen i Almedalen är över.

Tisdagen i Almedalen fortsatte sjöfartens olika parter att lyfta fram vikten av forskning. Och i ett seminarium under förmiddagen presenterade Lighthouse vilka områden de vill se vidare forskning på.

– Förra året var det statliga anslaget till forskning på cirka 35 miljarder kronor. Enbart 50 miljoner av dessa landade hos sjöfartsrelaterad forskning, det är alldeles för lite.

Tio fokusområden

Därför har Lighthouse under våren tagit fram en lista på tio olika områden som de vill fokusera framtida sjöfartsforskning kring. Det handlar om områdena:
– Integrerade transportsystem och affärsmodeller
– Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter
– Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning
– Energieffektivisering inom den maritima sektorn
– Incitamentdriven omställning till en hållbar sjöfart
– Innovativa fartygskoncept och farkostteknik
– Avancerade maritima operationer
– Sjösäkerhet
– Hållbart arbetsliv inom sjöfarten
– Maritim informatik

Alla dessa är områden som, enligt Åsa Burman, vd på Lighthouse, kan hjälpa till att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

”Starkare nu”

Även Anders Boman, vd på Wallenius, tryckte på vikten av att forskningen nu blir mer riktad.

– Vi i näringen har inte varit tillräckligt tydliga tidigare. Vi har inte slagit oss ihop lika kraftigt som vi gjort nu. Men nu är vi starkare.

Varvens bidrag till samhället

Även varvens och deras underleverantörers situation diskuterades. Representanter från Stockholms Reparationsvarv, Swede Ship Marine och Callenberg lyfte fram att det finns livskraftiga varv i Sverige. Men det krävs en del hjälp för att få de att växa.

– Varven bidrar till utvecklingen i regionerna. 80 procent av inköpen som görs till varv sker i Sverige och 30 procent av dem i varvens absoluta närhet, sa Karina Linnér på Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF.

Konkurrensutsatta myndigheter

Under seminariet Kan myndigheterna bidra till tillväxt? diskuterades just myndigehternas ansvar för att få sjöfarten att växa.

– När jag kommer till Singapore blir jag uppringd av vdn på Transportstyrelsens motsvarighet. Han frågar mig hur det är och om det finns något han kan göra för oss, berättade Anders Boman på Wallenius.

– Där är vi inte riktigt i Sverige idag.

Men Transportstyrelsens nya generaldirektör Maria Nygren lovade bättring och insåg att även de som myndighet är konkurrensutsatta idag.

Forstatt samstämmighet

Ett intryck efter tisdagens diskussioner i Almedalen är att det finns en god samstämmighet både mellan organisationerna, myndigheterna och politikerna. Men den politiska verkligheten kommer ofta emellan, något som Finansdepartementes statssekreterare Erik Bromander pekade på.

Han tryckte också på det faktum att när de tar fram förslag till förändringar i transportsektorn kan de inte ge ett trafikslag fördelar framför andra.

– När vi tar ställning till beslut så ska det finnas ett transportövergripande perspektiv.

– Men jag har god tillförsikt att vi verkligen ska kunna styrka samarbetet mellan myndigheter och industri och stärka sjöfarten, sa han också.

Den samlade rapporteringen från tisdagen i Almedalen hittar ni här.

Kommentarer

  • Giovanni

    Bra artikel om dagens situation, skrev nyligen en kommentar till ”Sjöfartstidningen Förändring det enda säkra om framtiden” i samma anda som denna artikel.
    Vad som fattas i Sverige är politiska beslut om större investeringar inom transporten. Politikerna säger att de inte kan ge ett trafikslag fördelar framför andra. Det är bara undanflykter, samma svar ger de till de andra trafikslagen. Visserligen ges det investeringar till infrastrukturer men det är mestadel underhåll och smärre nyinvesteringar.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.