Fotograf: Sjöfartstidningen

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Tank

”Vi sitter inte still”

Concordia Maritime säljer och hyr tillbaka Suezmax-tankern Stena Supreme.

Efter att i början av oktober ingått ett ”sale and leaseback”-avtal för IMOIIMAX-tankfartyget Stena Image är det dags för ytterligare en liknande affär för börsnoterade Concordia Maritime.

Den här gången gäller det Suezmax-tankern Stena Supreme, där köparen uppges vara ett av Japans största största rederier och lånefinansieringen tillhandahålls av en av Japans så kallade ”mega banks”.

Även den aktuella affären utgörs alltså av ett så kallat ”sale and leaseback”-avtal, vilket i det här fallet uppges innebära att Stena Supreme kommer att chartras tillbaka på bareboatbasis under tolv år, med årliga köpoptioner från år tre och framåt.

”Mycket nöjda”

Enligt ett pressmeddelande från Concordia Maritime innebär försäljningen en bokföringsmässig vinst på cirka 1,8 miljoner dollar och en positiv likviditetseffekt på cirka 22 miljoner dollar. Affärens slutliga genomförande planeras till slutet av november.

– Vi är mycket nöjda med uppgörelsen. Det är ett bra pris samtidigt som leaseback-upplägget gör det möjligt för oss att fortsätta sysselsätta Stena Supreme i den framgångsrika Stena Sonangol Suezmax-poolen under många år framöver. Precis som i fallet med Stena Image är transaktionen ett sätt att förbereda oss inför en dämpad marknadssituation och de möjligheter till goda affärer som där kan uppstå. Vi sitter inte still, utan jobbar aktivt med flottans struktur och disposition, kommenterar Kim Ullman, vd för Concordia Maritime.

Utvärderar fler affärer 

Rederiets ekonomichef utesluter inte möjligheten till liknande affärer framöver.

– Genom uppgörelsen tar vi ytterligare ett steg in på den japanska finansieringsmarknaden. Även i det här fallet är villkoren för transaktionen klart konkurrenskraftiga och affären innebär en betydande positiv kassaeffekt för oss. Nu har vi på kort tid gjort två affärer och vi utvärderar kontinuerligt möjligheten till liknande upplägg, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.