Generaldirektör Katarina Norén under Sjöfartsverkets branschråd 2022.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Ekonomi

Sänker farledsavgifterna

I samband med branschrådet framkom att Sjöfartsverket nu förbereder en sänkning av farledsavgifterna med 20 procent.

I regeringens budget fanns en klimatkompensation om 300 miljoner per år under 2023 och 2024. Det med syftet att minska trycket på farledsavgifterna genom en generell sänkning. Under branschrådet meddelade generaldirektör Katarina Norén att sänkningen blir närmare 20 procent på avgifterna för handelssjöfarten under nästa år. Dock är det ännu oklart hur det ska göras och när sänkningen kommer att ske.

– Vi har förberett för sänkningen, men rent praktiskt ska det in i systemet så exakt när pengarna kommer kan jag inte säga just nu. Men även om det blir ett glapp i tiden för 2023 så kommer inga pengar att frysa inne, sa hon.

Tapp drabbar inte sjöfarten

Även om Sjöfartsverket går miste om 220 miljoner kronor som de fick inför årets budget för att täcka kostnader för sådant som Sjöfartsverket inte finansierar genom avgifter, så menade Katarina Norén att branschen inte kommer att drabbas av det.

– Vi får mindre pengar, men ni får de här 300 miljonerna. Det framgår tydligt av budgetpropositionen, sa hon under branschrådet.

Dock kommer Sjöfartsverket ansöka om att få tillbaka de 220 miljonerna inför nästa budget.

– Vi kommer att gå in med anslagsframställan den 1 mars och där kommer vi fortsätta prata om de här 220 miljonerna, sa hon.

Vill se annan finansieringsmodell

Branschorganisationen Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsning på sjöfarten men har länge påpekat att det krävs en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för Sjöfartsverket, vilket även Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhet- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart, lyfte under branschrådet.

– Vi välkomnar givetvis också de beskeden som har kommit gällande satsningar på sjöfarten från regeringen, dels vad det gäller isbrytare, dels klimatkompensationen, det är väldigt viktigt för sjöfartens konkurrenskraft att vi nu får de här sänkningarna av avgifterna samt att miljöincitamentet breddas. Från Svensk Sjöfarts sida anser vi att det behövs en långsiktig lösning för ekonomin och därför tycker vi också att det är positivt att Statskontoret nu gör en utredning av Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering, som vi ser fram emot att del av i början på nästa år, sa hon.