Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

”Vi måste anpassa våra kostnader till efterfrågan”

Viking Lines nye vd Jan Hanses anser att konsekvenserna av svaveldirektivet måste utvärderas innan det kan bli aktuellt med nyinvesteringar i tonnage.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]investeringar i tonnage.

Jan Hanses har aldrig haft någon annan arbetsgivare än Viking Line. Som nybakad jurist skickade han in sin ansökan när dåvarande SF Line i Mariehamn sökte en jurist 1988 och fick platsen. Att han sökte arbete vid ett rederi var naturligt, eftersom han kompletterat sin juristexamen från Helsingfors med studier i sjörätt i Oslo.

–  Det första jag fick i handen när jag kom hit var Cinderellas nybyggnadskontrakt som Nils-Erik Eklund bad mig läsa igenom och se efter att allt är okej. När konkursen kom gjorde vi en hel del saker som man inte gjort förut men vi fick ut fartyget och äganderätten, säger Jan Hanses.

Utrymme för expansion

Sedan många år tillbaka är passagerarvolymerna i färjetrafiken mellan Sverige, Åland och Finland relativt stabila.

–  Jag tror att man kan få upp volymerna en aning ytterligare, men mer utrymme för expansionen finns nog nu i Tallinntrafiken, där konkurrensen visserligen är mycket hård.

På sikt tror Jan Hanses att St Petersburgsområdet kommer att bli en allt viktigare marknad. Redan i dagens läge utgör ryska passagerare ett viktigt inslag i trafiken.

–  Nu blir det väl ett bakslag på grund av den politiska situationen i Ukraina, men på sikt är St Petersburg ett marknadsområde som är lika stort som Finland och Sverige tillsammans. Den första konsekvensen för ryssarnas del är att rubeln förlorar i värde och det har en inverkan på resbenägenheten.

Nytt tonnage – men inte än

Det har spekulerats en del om när Viking Grace ska få en syster. Jan Hanses försäkrar att Viking Line kommer att fortsätta att förnya sitt tonnage när tiden är mogen.

–  Om vi ska bevara och upprätthålla de linjer vi har så är en förnyelse av tonnaget ofrånkomlig. Med det sagt, så är de fartyg vi har väl underhållna och attraktiva på marknaden rätt marknadsförda. Vi kan inte riktigt ännu kvantifiera konsekvenserna av svaveldirektivet annat än att vi inte har någonting att vinna på det. Därför är det orealistiskt att räkna med en nybeställning inom de närmaste åren.

Jan Hanses betonar vikten av underhåll och uppgraderingar tills det blir aktuellt att beställa nytt.

–  Inom en tioårsperiod måste vi börja titta på en förnyelse. Viking Grace är väl ett bra mått på hur nya fartyg kan tänkas se ut. Det är framdriftsystemen som kommer att variera och antagligen kommer vi inom denna trafik att få se flera LNG-drivna fartyg.

Beprövat koncept

Det beprövade konceptet med stora kryssningsfärjor med kapacitet för last- och personbilar vill Jan Hanses inte ändra på.

–  Det tror vi fortsättningsvis på. Vi får nu se vad en möjlig prisstegring på bunkern innebär för hur lastströmmarna kommer att välja sina vägar. Söker man sig till de kortaste överfarterna kan det hända att det finns utrymme att utöka lastkapaciteten inom samma koncept på Åbolinjen.

Volymdriven

Jan Hanses påpekar också att Viking Lines trafik bygger på och är beroende av stora volymer.

–  Vi får inte glömma att vi riktar oss till en bred marknad. Det kan finnas en risk för det med ett fint fartyg som Viking Grace. Vi opererar med stora passagerarvolymer och en bred marknad är det enda sättet att upprätthålla dem.

En allvarlig hotbild ser Jan Hanses i den stegrande kostnadsutvecklingen.

–  Vi måste anpassa oss och våra kostnader till efterfrågan och den kan variera över veckor och årstider. Det måste vi se på, men jag menar att kan vi göra det utan att det behöver bli några uppsägningar. Det är en vision som jag ska arbeta för. Det gjorde vi redan när vi bytte flagg på Viking XPRS. I och med att vi gör det här förväntar jag mig att vi ska kunna diskutera med facken för att nå flexibla lösningar.

Fakta:

Jan Hanses, 53, är vd för Viking Line Abp sedan den 20 mars 2014. Född och uppvuxen i Vasa och kom till SF Line Ab (numera Viking Line Abp) som jurist 1988. Utsedd till juridisk direktör 1990 och vice vd 2005. Sitter även med i flera styrelser och är bland annat styrelseordförande i den finska redareföreningen Rederierna i Finland r.f.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]