Aurelie är ett av de RABN-fartyg som är tidsbefraktat till Meriaura.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Torrlast

VG-Shipping delägare i RABN

Huvudägaren till den finländska rederikoncernen Meriaura köper drygt en tredjedel av Åbo-baserade Rederi Ab Nathalie.

VG-Shipping Oy, som är huvudägare till koncernen Savosolar-Meriaura, har förvärvat 35 procent av Rederi Ab Nathalie (RABN). Transaktionen genomfördes som en kombination av aktieförsäljning och emission för att stärka RABN:s kapitalstruktur och därmed förbättra rederiets möjligheter att investera i expansion av affärsverksamheten, uppger rederierna i ett gemensamt pressmeddelande.

Fem fartyg

RABN äger fem torrlastfartyg med lastkapacitet från cirka 3.000 till 5.000 ton. Två av fartygen är tisdbefraktade till Meriaura. Samtliga fem fartyg har finsk flagg.

– Syftet med ägararrangemanget är att stärka det smidiga och långsiktiga samarbetet mellan våra företag och trygga tillgången till finskt småtonnage i Meriauras trafik, säger VG-Shippings vd Jussi Mälkiä i pressmeddelandet.

Planerar betydande investeringar

Företagen uppges sträva efter att göra betydande investeringar för de behov som finns inom Finlands export- och importtransporter med beaktande av reducering av utsläpp samt andra förutsättningar för en hållbar sjölogistik.

– Med samarbetet tryggar vi Finlands rederinärings framtid och Finlands försörjningsberedskap. Vi kan dessutom bättre möta de utmaningar som den gröna omställningen innebär, kommenterar RABN:s vd Antti Partanen.