Kategori: Offshore | Skeppsbyggnad

Överkapacitet i supplyflottan i Nordsjön kan begränsas

Under 2013 kommer totalt 140 platform supply vessels, PSV, att levereras. Av dessa är 60 anpassade för operation i Nordsjön, men mäklarfirman RG Hagland tror att bara 20 kommer att bli verksamma här, skriver Tradewinds. Dessutom har en del rederier beslutat komplettera sina fartyg också för andra uppgifter, vilket borde minska pressen på de renodlade PSV-fartyg som redan jobbar i en marknad med överetablering.Utöver detta kommer efterfrågesidan att påverkas positivt av de 5-6 nya riggar som väntas till den norska sektorn under året, samtidigt som ytterligare riggar börjar operera i den brittiska sektorn.