Ventspils-linje från Mõntu

Saaremaa Shipping Company undertecknar den 3 februari ramavtal med Ventspils hamn om att inleda linjetrafik mellan Saaremaa (Ösel) och Ventspils från den 17 maj. Estnisk hamn blir Mõntu. Överfartstiden från Mõntu är 1,5 timmar kortare än från Roomassaare, som man tidigare planerade att anlöpa. Innan trafiken inleds kommer hamnbassängen att muddras och kajen att breddas.