Ventspils i avtal med Møller-Maersk

Noord Natie Ventspils Terminals har ingått avtal med A. P. Møller-Maersk i syfte att bättre utnyttja terminalens kapacitet, enligt nyhetsbyrån BNS. Container- och ro-ro-terminalen färdigställdes hösten 2000, men anläggningen har hanterat väldigt lite containrar. Nu ser ledningarna i både terminalen och Freeport of Ventspils möjligheten att Ventspils kan bli en transithamn från europeiska hamnar till Ryssland och centrala Asien. Noord Natie Ventspils Terminals hanterade 16.846 TEU i fjol.