Ventspils borgmästare åtalad för mutbrott

Den lettiska åklagarmyndigheten har enligt nyhetsbyrån BNS åtalat Ventspils borgmästare Aivars Lembergs för att ha mottagit mutor, tvättat pengarna och missbrukat sin maktposition. Åklagarmyndigheten startade åtalsprocessen om mutbrott under åren 1993–1995, när Aivars Lembergs hade mottagit aktier av schweiziska Multinord AG till ett värde av LVL 453.000 (EUR 644.560) som mutor och därefter tvättat pengarna i hamnoperatören Kalija Parks, för vilken han anklagas för att ha varit hemlig delägare sedan 1994. Anklagelserna om missbruk av maktposition gäller att han som borgmästare har fattat beslut rörande samma Kalija Parks. Han måste betala LVL 891.000 (EUR 1,268 miljoner) i borgen och kan inte lämna Lettland innan domstolsprocessen är slut.Enligt lettisk hamnlag utgörs hamnstyrelsen till hälften av representanter från stadsstyrelsen, men hamnens styrelsemedlemmar får inte vara ägare av någon hamnoperatör. Aivars Lembergs har länge varit styrelseordförande av Freeport of Ventspils. Han förnekar alla anklagelser.