VD och sju befäl fällda för brott mot vilotidslagen

Destination Gotlands vd, Sten-Crister Forsberg och sju av rederiets fartygsbefäl har dömts till böter för brott mot lagen om vilotid för sjömän. Ombord på Destination Gotlands fartyg har man under åren 2003 och 2004 använt sig av ett tjänsteschema som tingsrätten anser inte har följt Sjöfartsverkets föreskrifter och därmed har befälhavarna brutit mot lagen för vilotid. Befälhavarna har mot sitt nekande dömts till 800 kronor var i böter. Tingsrätten anser att Sten-Crister Forsberg borde ha känt till bristerna och döms därför till 2.000 kronor i böter.