Vd för Åhus hamn och stuveri dömd i HD

Högsta domstolen (HD) går emot tidigare domar i tingsrätten och hovrätten och fäller vd för Åhus Hamn och Stuveri för arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och 60 dagsböter á 575 kronor, totalt 34.500 kronor. Vd:n ska dessutom betala 500 kronor i avgift till brottsofferfonden.Domen gäller en olycka 24 november 2003 när en stuveriarbetare klämdes ihjäl av en skopa nere i ett lastrum.Enligt HD skulle vd ha sett till att det fanns en signalman som övervakade arbete eftersom det fanns folk som arbetade inom kranens arbetsområde. Vd kunde ha delegerat arbetsuppgiften men det hade han inte vid olyckstillfället och har därför ”av oaktsamhet inte fullgjort denna skyldighet”, skriver HD.Riksåklagaren som överklagat hovrättens dom yrkade också på 500.000 kronor i företagsbot för Åhus hamn och stuveri, det yrkandet ogillas av HD.