Vattenföroreningsavgift för Belizeflaggade kylfartyget

SST skrev i förra veckan om ett mindre oljeutsläpp från ett fartyg söder om Gotland, det Belizeflaggade kylfartyget Guadalajara (ex Tambov). Fartyget som ägs av Skanfisk och opereras av Murmansktransflot i St Petersburg är samma fartyg som misstänkts av estniska miljödomstolen för att ha orsakat ett tolv kilometer långt oljeutsläpp 25 mil nordväst om Dagö. Som SST skrev i går tvivlar nu den estniska miljödomstolen på att det verkligen var Guadalajara som orsakade utsläppet. En brottsutredning ska genomföras i samarbete med flaggstaten.Svenska kustbevakningen har tagit ut en avgift om fyra basbelopp, totalt SEK 164.000, för utsläppet på mellan 100 och 600 liter olja på svenskt vatten. Rederiet har nu två månader på sig att ta ställning till avgiften, men har lämnat garantier på att de ska betala.