Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad | Politik

Vatten på kvarnen för nya slussar

Den samhällsekonomiska nyttan för en satsning på nya slussar i Trollhättan är större än tidigare utredningar visat. 

Chanserna för att de uttjänta slussarna i Trollhättan kommer att ersättas av nya ökade något sedan Trafikverket i sin samhällsekonomiska beräkning använt en annan modell.

– Man har kommit fram till att den gamla modellen inte är riktigt rätt och relevant för det här projektet. Därför har man under hösten genomfört ett modellutvecklingsarbete, berättar Bertil Hallman, utredningsledare på Trafikverket till Sjöfartstidningen. 

Fördubblad nytta

När nyttan för näringslivet räknades ut i den förra modellen togs endast halva sjötransporten med. I den nya modellen räknas hela transporten, vilket betyder att värdet för varan fördubblas. Samtidigt stiger även kostnaderna, men endast marginellt.

– Nyttan steg från fem miljarder till tio miljarder, vilket innebär att sjöfartens vågskål väger samhällsekonomiskt tyngre än det andra alternativet med lastbilstransport.

Minskade utsläpp

I beräkningsmodellen ställs alltså två trafikslag mot varandra – sjöfart och lastbilstransport. Den nya modellen visar också, enligt Bertil Hallman, på ökade kostnader för lastbilstransport, mycket beroende på att omlastningskostnader nu tillkommer när hela transporten räknas.

– Något annat som talar till sjöfartens fördel är man nu även använder en ny beräkningsmodell för sjöfartens utsläpp och där har man mer tagit hänsyn till de hårdare restriktionerna som gäller i dag. Det betyder minskade utsläpp för sjöfartsalternativet.

Ett av många projekt

Men Bertil Hallman vill ändå inte överdramatisera den nya beräkningsmodellens betydelse för en satsning på nya slussar i Trollhättan.

– Ytterst blir det ändå ett politiskt beslut och detta är bara ett av många aktuella projekt som söker medel. Den nya modellen påverkar fyra eller fem olika sjöfartsprojekt.

En av tidigare nämnda fördelar med lastbilstransport är skatteintäkterna som dieselåtgången genererar. Denna del berörs inte av den nya beräkningsmodellen, mer än att intäkterna förhållandevis blir mindre eftersom nyttan för sjöfarten ökar.

Beslut våren 2018

De nuvarande slussarna beräknas hålla till år 2030. Kostnaden för att bygga nya slussar beräknas landa på mellan 2,5-3,6 miljarder kronor, enligt den åtgärdsvalsstudie över Göta älv och Vänersjöfarten som Trafikverket presenterade i Trollhättan i oktober.

Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet har tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Värmland bjudit in riksdagspolitiker från de båda regionerna till två möten om slussarnas framtid den 30 januari och 6 februari. I juni kommer Trafikverket att presentera ett förslag till nationell plan. Under våren 2018 fattar regeringen beslut om vilka projekt som ska tilldelas pengar.