Västernorrland har inlett en hamnstrategi

Länsstyrelsen i Västernorrland har efter en utredning kring infrastrukturen och i ett samarbetsprojekt med länets hamnägare angett Sundsvalls hamn som förslag till en prioriterad hamn, nationellt och i ett EU-perspektiv. Hamnen ska enligt förslaget binda samman godstransporten via sjöfarten, järnvägen och landtransporterna, särskilt via E4:an. – Jag är glad åt att vi fått fram ett hamnsamarbete som ett steg i att få fram en ekonomiskt konkurrenskraftig sjöfart för länet, säger landshövding Gerhard Larsson i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.