Varvsolyckan i Norge krävde ett tredje dödsoffer

I måndags avled den tredje polske varvsarbetaren som skadades vid olyckan vid Havyard Leirvik den 16 februari. De tre ingick i en grupp av 30 inhyrda varvsarbetare från polska Genfer Lloyd i Szczecin och arbetade med svetsning i en tank när de drabbades av syrebrist. En omkom omedelbart och den andre inom ett dygn. Den tredje vårdades på sjukhus i Bergen. Enligt polsk press var de tre hemmahörande i Szczecinområdet.Olyckan skall undersökas av såväl norsk polis som polska åklagaremyndigheter och en kommission där Genfer Lloyd och det norska varvet är representerade har bildats. Enligt Genfer Lloyd hade samtliga arbetare i den polska gruppen genomgått nödvändig säkerhetsutbildning på polska.