Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Skeppsbyggnad

Varvsindustrin återuppstår i Raumo

Ett antal investerare i Finland har bildat ett nytt bolag som kommer att återuppta nybyggnads- och reparationsverksamhet på varvsområdet i Raumo.

Varvsbolaget Rauma Marine Construction Oy inleder verksamhet med nybyggnation och fartygsreparationer på tidigare STX Finlands varv i Raumo. Varvsområdet går numera under namnet Seaside Industry Park. De första förhandlingarna om beställningar uppges redan vara långt avancerade. Varvsbolaget har avtalat med fastighetsägaren Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy om att arrendera markområden och hyra utrustning.

Verksamheten kommer att drivas i samarbete med varvet Uudenkaupungin Työvene i Nystad. Varven kompletterar varandra – i Raumo kan man bygga upp till 200 meter långa fartyg, medan varvet i Nystad bygger mindre fartyg som exempelvis specialfartyg och vägfärjor. Under sommaren är det meningen att båda varvsbolagens ägarbas blir enhetlig.

Verksamheten uppges inte konkurrera med övrig varvsverksamhet i Finland. Målsättningen är att varven i Raumo och Nystad skulle få en total omsättning på EUR 200 miljoner och att den sysselsättande effekten skulle bli mellan 800 och 1.000 manår.