Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Värre än väntat på stoppat Stena-fartyg

Stena Alegra fick i fredags morse lämna Gdynia efter att två dagar tidigare blivit belagd med nyttjandeförbud. Samtidigt visar det sig att de brister som upptäcktes vid inspektionen på onsdagen var allvarligare än befarat. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]varligare än befarat. 

Förutom de felaktiga ventilerna på lastdäcket som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat om har det framkommit att det fanns ett flertal ytterligare allvarliga brister hos Stena Alegra som gjorde att fartyget i onsdags i förra veckan fick nyttjandeförbud.

Bland annat fungerade varken nödstyrningssystemet eller nödgeneratorn som de skulle, och man hade dessutom problem med både branddörrar, brandutrustning och brandlarmssystemet. 

Obekanta med utrustningen 

Inte nog med det. Vid en Abandon ship drill visade det sig dessutom att besättningen inte klarade av att fira ned livbåtarna.

Sammantaget innebar alltså de totalt 18 anmärkningarna att Stena Alegra förbjöds att lämna hamnen i Gdynia.   

– Visst var de felaktiga ventilerna på lastdäcket den allvarligaste bristen. Och det är förresten något vi tittar på väldigt ofta, eftersom det är mekaniska saker som kan kärva. Men det allvarligaste förutom det, om vi bortser från ett antal underhållsdetaljer, var nog att besättningen inte var bekant med livräddningsutrustningen, säger Tomas Åström, chef på Transportstyrelsens sjöfarts- och luftfartsenhet. 

Bristande dokumentation

Enligt Tomas Åström var flera av de underhållsdetaljer man fick underkänt på ”rena slarvgrejer” som man hade kunnat undvika om man bara haft ordning på sin dokumentation. 

– Den bristande dokumentationen är ytterligare en allvarlig brist som upptäcktes, och egentligen är det rätt otroligt att man inte haft ordning på den. Det som är allvarligast och där vi ser att man misslyckats totalt det är ju ISM-dokumentationen (International Safety Management, reds anm), säger Tomas Åström och fortsätter: 

– ISM är ju ett slags system för underhåll, och hade man bara haft ordning på det och följt de rutiner som krävs för underhållet så hade man ju sluppit att få underkänt av inspektörerna för just underhållet, säger Tomas Åström. 

Godkändes på torsdagen

Hos Stena Line ser man allvarligt på inträffade och kommer snarast att undersöka vad de många bristerna beror på.  

– När det gäller momentet där de skulle fira ned livbåtarna berodde det på att de två besättningsmedlemmar som skickades fram för att utföra övningen helt enkelt inte klarade av de fysiska momenten. Självklart ska ju alla i besättningen kunna klara av samtliga åtgärder, men samtidigt är vi säkra på att man hade löst det där i ett skarpt läge, säger Joakim Kenndal, Stena Lines informationschef. 

Dagen efter inspektionen övade besättningen på att fira ned livbåtarna, och man vidtog dessutom ytterligare åtgärder som innebar att man sedan sent samma kväll fick godkänt vid den nya inspektion som genomfördes i Gdynia.

Det gjorde i sin tur att Stena Alegra kunde avgå enligt tidtabellen klockan 08.00 i fredags morse. 

Debriefing på gång 

Enligt Joakim Kenndal är det inte ”särskilt ofta” som Stena-fartyg får så här mycket anmärkningar vid inspektioner, och man kommer nu att ha en debriefing i nästa vecka för att ta reda på varför detta hände med just Stena Alegra. 

– Även om många av anmärkningarna gäller mindre fel som ofta kan åtgärdas vid inspektionen så är det ju totalt sett inte bra, förstås. Det var helt enkelt för många punkter som inte var bra. 

Håller med

Likt fartygsinspektörernas chef Tomas Åström ser Joakim Kenndal allvarligt på att ISM-dokumentationen inte var fullständig. 

– Den ska ju finnas och vara i ordning, och med tanke på det är det ju allvarligt. Generellt sett brukar våra fartyg ha fullständig kontroll på sin ISM-dokumentation, och varför det inte var så i det här fallet kan jag i nuläget inte svara på, säger Stena Lines informationschef Joakim Kenndal.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]