Varning för turkisk hydrostatutlösare redan 2007

Redan 2007 skickade den brittiska kustbevakningen, MCA, ut en varning om den turkisktillverkade hydrostatiska utlösaren för livflottar som Transportstyrelsen tidigare i veckan varnade för efter att ha upptäckt att produkten, Fenner HRU, inte fungerar i nio fall av tio.Varningen från 2007 går ut på att produkten bara är godkänd av Lloyd’s Register Verification Limited i en modul av det EU-regelverk som krävs för att den ska få använda EU:s ratten-symbol, när det krävs minst ytterligare en godkänd modul för att vara godkänd.– Om MCA skickade ut en varning redan 2007 har systemet uppenbarligen inte fungerat, säger Per Nordström, sjöfartsdirektör på Transportstyrelsen.Tidigare i veckan sa Per Nordström att Fenner HRU var ny på den svenska marknaden och att myndigheten bestämt sig för att testa produkten utan tidigare indikation på att just den utlösaren inte skulle fungera, däremot har det tidigare varit problem med hydrostatutlösare. En rapport om det dåliga testresultatet skickas till EU-kommissionen. Kommissionen i sin tur får kontakta Storbritannien som i sin tur får kontakta Lloyd’s som därefter kontaktar Fenner. Frågan är varför den svenska myndigheten inte vänder sig direkt till tillverkaren eller Lloyd’s?– Vi kan naturligtvis prata med vem vi vill men vi har agerat på det sätt vi tycker är det riktiga. Vi kände inte till den här varningen från 2007 och jag vet inte hur MCA agerade, om de gick till EU eller inte, säger Per Nordström.Något direktutbyte mellan sjöfartsmyndigheterna verkar inte finnas i de här frågorna.– Nej, det borde det kanske finnas, säger Per Nordström.