Varning för HAVS ombord

Hand Arm Vibratory Syndrome, HAVS, har enligt UK P&I Club’s Bodily Injured News visat sig innebära ett problem ombord. Besättningsmedlemmar som regelbundet arbetar med roterande/vibrerande verktyg riskeras att drabbas av detta vilket också kan leda till permanenta skador. HAVS sammanfattar en rad olika symptom så som carpal tunnel syndrom, domningar, vita fingrar, försämrad finmotorik mm.