Världens största automatiska förtöjningsystem till Trelleborg

TSS Port Equipment AB skall designa och leverera ett automatiskt förtöjningsystem till Trelleborgs hamn. Systemet skall kunna hantera tvärgående belastning på upp till 1.000 kN och är designat för att snabbt kunna förtöja och att omedelbart kunna släppa fartyget. Det kommer endast att behövas en person för att sköta systemet, vilket innebär en förbättring av säkerheten och ekonomin, samtidigt som risken för skador på personal ombord och iland elimineras. Systemet kommer att installeras vid järnvägskaj nummer 9 där färjor med akterramp förtöjer. Scandlines MS ”Skåne” och MS ”Mecklenburg” är de första fartygen som kommer att använda systemen.