Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Arbetsmarknad | Forskning

Världens sjöfarare lite nöjdare

På en skala mellan ett och tio över hur nöjda världens sjöfarare är hamnar siffran på strax över sex, enligt en undersökning ny undersökning.

Webforumet Crewtoo, som samlar cirka 110.000 sjöfarare internationellt, har genomfört sin andra undersökning över hur nöjda sjöfarare är med sitt liv ombord. Den första undersökningen gjordes under det första kvartalet i år.

Crewtoo kallar undersökningen för Seafarers Happiness Index och för andra kvartalet i år hamnar siffran på 6,44 på en tiogradig skala – där ett är mest olycklig och tio är mest lycklig. Tidigare i år var samma siffra 6,42 – alltså en marginell uppgång.

Pågående undersökning

Crewtoo har ställt frågor till sjömän från hela världen och delat in frågorna i tio olika kategorier – bland annat sammanhållningen ombord, utbildning, kontakten med land, mat och lön.

Undersökningen pågår hela tiden, men eftersom den inte pågått mer än åtta månader vill Crewtoo inte dra några direkta slutsatser ännu. Men förhoppningen är att undersökningen ska höja medvetenheten inom industrin om hur sjömän har det ombord på fartygen.

Våndas inför hamnanlöp

Bland annat så visar svaren från sjömännen att de ofta våndas inför hamnanlöp. Detta eftersom arbetsbördan ökar markant när de ligger i hamn jämfört med att vara ut till sjöss. Dessutom vittnar flera av sjömännen om att de gärna skulle vilja kunna lämna fartyget lite oftare. Alla har inte möjlighet att gå ifrån några timmar för att besöka städerna de ligger utanför.

Angående lönerna så är de flesta nöjda med sin lön. Även om vissa har en känsla av att lönerna på landkontoren stiger snabbare än de ombord, något som uppfattas som orättvist.

God sammanhållning

Den kategori där flest var nöjda handlar om sammanhållningen ombord. De flesta upplever att kommunikationen ombord fungerar bra, även om det ibland kan uppstå grupperingar, speciellt baserade på nationalitet.

Bland de svarande finns representanter från de flesta olika positionerna ombord och från över 50 nationaliteter. En fjärdedel av de svarande jobbar på antingen bulk- eller containerfartyg.

För att läsa mer om undersökning, klicka här.

Kommentarer

 • Ilandgången sjökapten

  Synnerligen intressant (från min synvinkel) att ombordanställda ”har en känsla av att lönerna på landkontoren stiger snabbare än de ombord”. I mitt fall har jag ständigt legat lägre i lön än mina fd ombordkollegor. Och då räknar jag ändå på bruttolönen. Räknar vi netto på kontot och per timme så skulle man fortsatt segla.

 • Anonymous

  gör det då!

  • Anonymous

   Allt är ju inte pengar!

 • Anonymous

  Landkrabba frågar hur sjöman mår ? Måste upplevas genom personlig erfarenhet med faktisk ombord, ej via webforum. Undersökning för att känna pengar på sälja vidare enkät undersökningen. med det är inget nytt utan sedvanlig bransch standard. Vissa frågor blir svaret klart som korvspat och andre helt enligt naturlagen och mänskligt normal beteende kurvan.

Artikeln är stängd för fler kommentarer