Vargön Shipping i konkurs

Den dåliga fraktmarknaden för mindre torrlastfartyg är orsaken till att Vargön Shipping nu har begärts i konkurs.– Fraktmarknaden har under våren och sommaren varit tuff för oss precis som för de flesta andra på torrlastmarknaden. Det har varit stora svårigheter med att få det att gå ihop ekonomiskt. Därtill kom femårsklassningar på tre fartyg i en och samma månad vilket blev en alltför tung belastning på en och samma gång. Tyvärr förloras många sjöfartsjobb, säger Fredrik Ahlman ansvarig för shipmanagement på Vargön Shipping AB.Totalt drabbas cirka 60 anställda ombord. Rederiets sex fartyg ligger nu upplagda och är ute till försäljning. Tango, 1.450 ton dödvikt och byggd 1977, Japan, ligger i Svendborg och väntar på klassning. Vina, 2.170 dwt och byggd 1969, har precis genomfört ett maskinbyte och ligger också i Svendborg och inväntar klassning, liksom Vidi, 1.970 dwt och byggd 1970. Vinga, 1.200 ton dödvikt och byggd 1971, ligger i Grenå och inväntar klassning, medan Tinto, 1.555 dwt och byggd 1977, ligger i Marstal.Vargön Shippings verksamhet inleddes med köpet av Tinto sommaren 2007. Då verksamheten gick bra beslutades det att investera i ytterligare ett fartyg, och 2008 köptes Tango (ex Nordking). Hösten 2010 förvärvades konkursdrabbade LS Shippings fyra fartyg. Köpeskillingen för de fyra fartygen uppgick till 7,6 miljoner kronor, detta finansierades med banklån på 6 miljoner och privat upplåning om 1,6 miljoner kronor.Rederiet har haft en tuff resa de senaste två åren, 2009 gjorde man en förlust på SEK -8,2 miljoner och 2010 en förlust på SEK -5,7 miljoner. Hösten 2009 sattes bolaget i rekonstruktion efter stora kostnader relaterade till haverier, och 2010 tvingades man genomföra ett motorbyte i Tango för SEK 5,5 miljoner. I slutet av 2010 gjorde rederiet en nyemission på 7,4 miljoner, pengarna avsattes för renoveringen av Vinas huvudmotor.Vargön Shipping trafikerade Sveriges inre vattenvägar, Östersjöländerna, länder kring Nordsjön och Engelska kanalen. Befraktningen sköttes av OP Svenssons skeppsmäkleri.Konkursförvaltaren, advokatfirman Vinge i Göteborg, avböjer att kommentera konkursen innan alla uppgifter om konkursen är sammanställda.