Varberg planerar nytt ro-ro-läge

Varbergs Hamn har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen där man vill bygga ett nytt ro-ro-läge. Man vill också muddra cirka 5.000 kubikmeter för att få ett vattendjup på elva meter.