Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Skeppsbyggnad

”Var inte så oroliga för förändring”

Det råder positiva utsikter för sjöfarten, men det finns hot och utmaningar på både lång och kort sikt. Inte minst Brexit. Så kan man sammanfatta Executive Meeting i Göteborg.

Årets upplaga av Executive Meeting, som arrangeras av Lloyd’s List Consulting i Göteborg, bjöd på ett brett och engagerande program. Vissa teman återkom i flera föreläsningar, som Brexit och sulphur cap 2020. Nedan följer några axplock.

Globalisering och nationalism

Moderator var Richard Clayton från Lloyd’s List, som i sin inledning berättade att World Economic Forum inför sitt årsmöte gjort en enkät bland 1.000 företagsledare om vilka risker de ser för världsekonomin. 

– Vissa risker förändras aldrig. Geopolitiska och geoekonomiska risker är uppenbarligen aktuella hela tiden. Miljöfrågor är nu på topp, men en av de stora frågorna är spänningen mellan globalisering av världsekonomin och den ökande nationalismen inom världspolitiken. Bland annat dessa ämnen kommer vi att tala om på detta möte i dag.

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden, inledde dagen med en föreläsning om hur Brexit påverkar den europeiska och globala handeln.

– Vi har många risker och det är svårt att hantera dem. Man måste mer och mer arbeta med scenarioplanering så att man inte råkar ut för kaotiska situationer där man handlar mer eller mindre i panik. Det gäller även Brexit.

Starka konsumenter

Birna Ödefors, vd för logistikföretaget Panalpinas verksamhet i Norden, talade om behovet av nya lösningar i distributionskedjan.

– Det som förändras är att konsumenten blir starkare. Vår utmaning och möjlighet som speditör är att få godset tillräckligt snabbt till kunderna, annars väljer de en annan kanal. Jag tror att flygfrakten fortsätter att växa men det finns också stora möjligheter för närsjöfarten och våra kunder är intresserade.

Hon påpekade också att Brexit kan skapa huvudvärk, men att det samtidigt uppstår otaliga affärsmöjligheter genom att komma med lösningar.

”Det blir inte lätt”

Emma Leam från DFDS Brexit-team gav en utförlig rapport över worst case scenario i anslutning till Brexit.

– Vi tror att det med de rätta förberedelserna går att få godset att löpa smidigt. Det blir inte lätt, men det är möjligt. Ett problem är att alla länder i EU har olika tullsystem och olika kommunikationssystem.

Hon sa att DFDS fokuserar på de 90 procent av godset som inte kräver lika omfattande dokumentation som exempelvis transitgods.

– Om vi kan få det snabbt igenom kan vi fokusera på det som är avvikande. Vi uppmanar också alla att koppla in leverantörer, kunder och myndigheter så att alla vet vad som behövs från dag ett. Om fakturan är producerad i tid blir det smidiga avgångar för majoriteten av gods, men om den är sen kommer man inte ens in i hamnen. Export blir fortsättningsvis enklare än import.

Anpassningsbar

Carl-Johan Hagman, Director of Shipping i Stena, påpekade att sjöfarten är en synnerligen elastisk bransch som har lätt för att anpassa sig.

– I alla tider har sjöfarten anpassat sig till förändring. Var inte så oroliga för förändring och disruption för vi en av de mest elastiska verksamheterna i världen.

Han sa vidare att sjöfarten har drivit utvecklingen mot det välstånd vi har i dag i världen.

– Huvudberättelsen är inte hur svårt det är inom sjöfarten. Huvudberättelsen är att två miljarder människor har dragits upp från under fattigdomslinjen till över fattighetslinjen under de senaste 20 åren. Det är en fantastik framgångssaga. Det har skett för att havsvägarna är öppna, för att en marknadsdriven ekonomi has skapat rationalitet i det sätt på vilket vi flyttar världen. Kostnaden för gemene man skulle vara enorm om vi de-integrerade världen, jag kan inte se det hända.

Däremot oroas han av det konstanta överutbudet på tonnage.

– De flesta varv är lokaliserade i områden där det finns arbetskraft. Antingen stänger man varv eller så bygger man fartyg som ingen behöver, dumpar dem på marknaden och får världens billigaste import och exportrater. Vi kommer att få leva med överkapacitet under en lång tid.

”Svårt att tjäna pengar”

Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson från Lloyd’s List Consulting gav en överblick av dels marknad och framtidsutsikter, dels marknadsutsikter för den globala varvsindustrin.

– Vi vet att det är svårt att tjäna pengar på sjöfart och det har inte alls blivit enklare. De som klarar av det är de sanna stjärnorna inom entreprenörskap, sa Christopher Pålsson inledningsvis, och fortsatte:

– Det kommer att beställas fler fartyg, men inte lika storstilat som man brukade. Drivkrafter är inte minst uppfyllandet av regler och anpassning till den nya världen. Det gäller att behålla konkurrenskraften, liksom även skalekonomi.

Enligt de preliminära siffror som Lloyd’s List Consulting har tagit fram placerades drygt 2.200 nya order under 2018 och 43 procent av dessa vid varv i Kina. Året innan beställdes närmare 2.100 nybyggen. Uttryckt i dödvikt motsvarar fjolårets beställningar 137 miljoner ton.

– Jämfört med 2017 har vi färre produkt- och kemikalietankfartyg, men dubbelt så många containerfartyg och LNG-tankfartyg, sa Niklas Bengtsson.

Avtagande tillväxt

Totalt finns cirka 5.900 fartyg i order i världen. Orderboken för råoljetankfartyg motsvarar 23 procent av den nuvarande flottan, vilket Niklas Bengtsson sa att det sannolikt är för många. Det samma gäller även för kemikalietankfartyg, asfalttankfartyg  och LPG-fartyg.

– Vi hade stor aktivitet vad gäller kontraktering av råoljetankfartyg 2015, 2017 och 2018. Som en konsekvens av det räknar vi med betydligt färre order under de närmaste åren.

Christopher Pålsson betonade att världshandelsflottan under de närmaste åren kommer att växa fortare än handeln, men om tre år avtar graden av tillväxt.

– Med beaktande av de fraktrater som vi kommer att se med alla nya leveranser tror vi att antalet nya order blir modest. Om det innebär positiva eller negativa framtidsutsikter för nybyggnation beror förstås på vilken sida av bordet man är.