Fotograf: Dan Conlin

Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart

Var är Lyubov Orlova?

Tillståndet för det ryska kryssningsfartyget Lyubov Orlova som övergivet drivit omkring på Nordatlanten sedan januari är fortfarande okänt. Nu kommer uppgifter som tyder på att hon har sjunkit.

Kanadensiska myndigheter säger nu att fartygets epirb ( Emergency Position Indicating Rescue Beacon) aktiverades i slutet av förra veckan. Det kan tyda på att fartyget förlist eftersom sändaren sitter på utsidan och aktiveras om fartyget sjunker även om den kan ha hamnat i vattnet av andra skäl. Kanadensiska myndigheter har heller inte kunna bekräfta om hon flyter eller har sjunkit.

Epirbens position när den aktiverades var cirka 500 distansminuter från St John’s på Newfoundland.

Lyubov Orlova var på väg från St Johns under bogsering till Dominikanska Republiken när bogservajern brast. Nya försök gjordes utan att lyckas och när fartyget hade drivit ut på internationellt vatten och inte utgjorde någon risk för oljeinstallationer, beslöt myndigheterna i Kanada att hon inte längre var deras problem och lät henne driva vidare.