Fotograf: Almega Tjänsteföretagen

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

”Vanrykte hotar Sjöbefälsföreningen”

Sjöbefälsföreningen, SBF, sätter nu hela sin organisations goda rykte på spel genom oseriöst förhandlande där de obstruerar ett nytt modernt kollektivavtal inom Skärgårdsområdet. Därmed ställer sig SBF också sida vid sida med de mest stridbara grenarna av LO.

Att vara sjöbefäl är en både mycket kvalificerad och ansvarsfull arbetsuppgift. Det är inte bara fartyget som ska framföras på tryggt och säkert sätt. Befälhavaren är dessutom som högste chef ombord ansvarig för ett stort antal passagerare, för att besättningen utför sina arbetsuppgifter och att allt fungerar ombord.

SBF fyller även en viktig roll i att företräda branschen, både i Sverige och internationellt.  Vidare bedriver även SBF ett väldigt viktigt arbete med säkerheten till sjöss.  

SBF är med andra ord en av mycket få fackföreningar som även lyckats ikläda sig en roll som företrädare för hela branschen. Det i sig är inte särskilt konstigt eftersom medlemmarna i SBF är högt utbildade, kompetenta och eftertraktade på arbetsmarknaden. Det i kombination med att föreningen haft en ansvarstagande och seriös inställning har bidragit till att man är en viktig aktör inom såväl den svenska som internationella sjöfarten. I förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för inomskärstrafiken (som berör cirka 170 av SBF:s 1800 medlemmar) ser vi dock inte det ansvarstagandet som vi tidigare förknippat med SBF.

”Starka skäl för individuell lönesättning”

SBF fortsätter att i förhandlingarna hävda att det bästa sättet för lönesättning är ett ålderdomligt tarifflönesystem som bara tar hänsyn till antal år till sjöss och bortser från den individuella kompetensen. Lönesystem med tariffer finns i stort sätt bara kvar på LO-området när det gäller mindre ansvarsfulla och mindre komplicerade arbetsuppgifter.

Sjöbefälsföreningen vet också att det finns mycket starka skäl för individuell lönesättning på området. Som ansvarig för verksamheten ombord är sjöbefälen också avgörande för rederiets resultat och framgång – det är de som ska se till att företagets mål för verksamheten blir verklighet. 

Det finns också bland våra rederiföretag exempel på att det på samma dagstur i istrafik kan skilja 2 000 kronor i oljeförbrukning mellan två olika befäl. Det handlar om att genom kompetens och erfarenhet, läsa och nyttja vindar och strömmar, så att fartyget körs på det mest energisnåla sättet. Därmed är det individuella lönesystemet också det klimatsmarta lönesystemet. Men kollektivavtalets miljöpåverkan väljer Sjöbefälsföreningen helt att bortse från.

I avtalsrörelsen 2012 kom Almega Tjänsteföretagen och SBF överens om en första arbetsgrupp som tittade närmare på olika modeller för individuell lönesättning. I 2013 års avtalsrörelse kom parterna överens om att gå vidare med en arbetsgrupp som skulle ta fram kriterier för individuell lönesättning och förbereda ett införande av ett nytt system.

”Vanrykte hotar”

Under 2013 arbetade parterna konstruktivt med att utforma ett system för individuell lönesättning. Från arbetsgivarhåll ville vi prioritera ansvaret för verksamheten ombord och det ekonomiska utfallet. Sjöbefälen vill prioritera erfarenhet och yrkeskunskaper. Självklart blev det en kompromiss. För att tillgodose Sjöbefälen har vi också varit beredda till ett succesivt införande av individuell lönesättning, där halva löneutrymmet fördelas individuellt först 2015.

Men när vi i december ifjol satte oss med SBF för att föra frågan i hamn så girade vår motpart 180 grader. Därefter har Sjöbefälen bara låtsats förhandla och istället försökt få tiden att gå.

2012 gick nybildade Sjöbefälsförenigen in i Ledarna, som är den fackliga organisation som organiserar en stor del av cheferna i Sverige. Ledarna har också i alla lägen stått upp för moderna och utvecklade avtal som tillgodoser att kompetenta medarbetare får en bra löneutveckling. Därför var det också en förhoppning att Sjöbefälen skulle få god vägledning när de blivit en del i en stor och trygg chefsorganisation som Ledarna.

Så var det tyvärr inte. I onsdags sade Sjöbefälsföreningen upp sitt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen. Nu hotas Skärgårdstrafiken återigen av konflikt – vanrykte hotar däremot Sjöbefälsföreningen.

 

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör
Almega Tjänsteföretagen

Kommentarer

 • Anonymous

  Vart har debatten om ett jämställt samhälle tagit vägen.. Med ett tariffsystem blir det lika lön för lika arbete? Oavsett om du är halt, lytt
  man eller kvinna.

  • Anonymous

   Inte nog med att lönesystemet är jämställt, det bidrar till ökad säkerhet. Finns inga ekonomiska incitament att ta chanser hit och dit för att spara en krona. Om vanrykte hotar någon, så är det Almega!

   • Anonymous

    Det räckte med att titta på SVT’s ”Uppdrag granskning” och det var uppenbart vad Almega och Folkpartiet står för. En av deras styrelsemedlem och riksdagsledamot driver dagis där ett-åringar får äta hårt bröd och vatten eftersom budget är 9 kronor om dagen för maten!

  • Anonymare

   Vilken härlig gammal kommunistretorik. Om alla har det lika dåligt så är det bra.

  • Anonnym

   Lika lön även för kunnig/okunnig, lat/ambitiös, slarvig/nogrann?

   • Anonymous

    Lika lön för kunnig,ambitiös och nogrann.Okunnig,lat och slarvig har ingen framtid till sjöss de försvinner av sig själva.

 • Gryningsräd

  Anonym: poängen med individuella löner är just att tarifflön inte betyder ”lika lön för lika arbete”. Tarifflön betyder att alla får samma lön – oavsett arbete…

  • Anonymous

   Bäste Gryningsräd:Alla kan inte vara bäst på allt men tillsammans blir vi bra alltså är tarifflöner demokratiskt och bra.

  • Anonymous

   Det finns ju viss poäng i det du skriver. Även om jag tycker tariffer är helt ok.

 • Anonymous

  @gryningsräd så du menar att det som nämns i artikeln ovan inte är samma arbete? Vad jag förstår så jämnförde de ett fartygs bränslebesparing som exempel, den som drar 2000 liter mindre eller mer, gör inte den samma arbete? De är visserligen på olika nivåer i bränsleeffektiv körning men då är väl redaren intresserad att utveckla/utbilda personen i fråga som kör dyrare?

 • Anonymous

  Förstår att Stefan Koskinen har sneglat på Ryanair. Den som bunkrar minst får jobbet!/
  Aurora

 • Anonymous

  Alla som någonsin arbetat i en grupp vet att vissa personer bidrar mkt mer till att gruppen som helhet gör ett bra jobb, genom socialt, miljömedvetet och ekonomiskt ansvarstagande – det är skam att dessa personer inte ska kunna premieras! Tarifflöner har inget med jämställdhet att göra – genom dessa har kvinnor fått sämre löneutveckling i alla tider. Det är först nu när individuell lönesättning har börjat ta fart som kvinnorna får betalt för erlagt arbete.

  • Anonymous

   Mycket möjligt att kvinnor fått lägre betalt i tarifflöner, men inte i vår arbetskategori.. En kvinna som är nybörjare får nybörjarlön exakt samma som en man, en man som har 100- årstillägg får det likväl kvinnan som jobbat i 100 år… Vi måste skilja på äpplen och päron, må hända att denna bransch är mansdominerad och en annan som tjänar sämre kvinnodominerad, vi skall inte utgå från vad andra branscher tjänar utan vad en sjöman/sjöbefäls villkor. Skulle vilja säga att att gå ifrån traifflönessytem till individuell är livsfarligt ur ett långsiktigt arbetsgivar perspektiv, alla kommer tävla mot varandra utan att se till gruppen vilket är nog så viktigt för ett vinnande koncept.

 • Anonymous

  I Almegas styrelse sitter en folkpartist som driver ett antal förskolor i Sverige. Denne Almegas företrädare låter 1-åringar äta hårt bröd med vatten för att matbudgeten är 9 kronor per dag. Så för 9 kronor skall ett barn få i sig tillräcklig och näringsrik mat!

  Så glöm inte det när ni sitter vid Almegas förhandlingsbord. Deras styrelse verkar gilla att barn svälter.

  För den som inte tror mig kan kolla förra veckans uppdrag granskning.

  • 'allå'allå'emliga armén

   Ultraliberaler är det största hotet mot Europa – de skulle kunna sälja sin egen familj om det bara fanns ett egetvärde i det.

   ”Alla är lika mycket värda – förutom Politbyrån på Folkpartiet som är lite mer lika värda än befolkningen”.

 • Anonymous

  Men den som vill premiera duktiga anställda får faktiskt fritt göra så! Avtalet reglerar ju endast lägstanivån, uppåt finns ingen gräns hur mycket lön man får betala en anställd!

  • Anonymous

   Precis. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren betalar extra till den som gör ett bra jobb eller har den brunaste tungan…

 • Anonymous

  Hmm, jag jobbar i en verksamhet som involverar bil och persontransporter. Där finns det en plan att försöka spara bränsle. Det har gått så långt att vissa i sin iver att försöka vara den som kör snålast och därmed få den högsta lönen glömmer bort arbetsuppgiften! Och arbetsuppgiften är att köra bilar och människor enligt en tidtabell. Så medans några kör ”snålt” måste andra öka på farten och täcka upp för ”snålisen”. För annars tar det hus i h-vete när folk ringer och klagar på att båten inte går på tid!

  • 'allå'allå'emliga armén

   Naturligtvis är det så – jävla landmänniskor som aldrig sett en båt i verkligheten.

 • Dumma mig

  Det finns väl inget som hindrar rederierna att betala mer än kollektivavtalet..? Eller åh vad dum jag är, man vill betala mindre så klart

 • Brillo

  Skulle SBF drabbas av vanrykte för att man försvarar sina medlemmars intresse ? Löjligt !
  Att försöka förmå sjöbefäl att sätta ekonomi före säkerhet, för att själv få högre lön, gynnar inte den sjösäkerhets kultur som vi vill ha i våra skärgårdar.

 • Chalmerist

  Jag är nyutexaminerad sjökapten och ny i branschen. Jag tycker tariffsystemet är lysande. Självklart ska mina äldre kollegor med många års erfarenhet ha mer betalt än mig. Med ett tariffsystem är det heller ingen diskussion om min lön eftersom den redan är förutbestämd. Det passar mig utmäkt som hankar mig fram på vikariat hos olika rederier med kort varsel. Jag är övertygad om att där man har ett jämställt lönesystem, där ingen ska visa sig på styva linan – där har vi en säkrare sjöfart än där vi individuellt ska förhandla våra löner! Länge leve sjöfartens tariffsystem!

  • Förnamn och efternamn…

   hjh

  • Förnamn och efternamn…

   Är det inte lite tråkigt att ha en given och förutbestämd löneutveckling helt oberoende av hur duktig man blir i yrket och som tar slut vid 40-45 års ålder?

   • Kongo

    NEJ ! Specialiserar man sig kan man få betydligt mer. Men gör man inte det känns det tryggt att facket har förhandlat fram en grundnivå. Ganska enkelt faktiskt.

 • evert

  Se vad det blivit av redan högavlönade chefer i finansbranchen mm , bonusar tom när det redovisar röda siffror , det här är inget för oss sjömän , vi sitter i samma båt , vi vet att vi är beroende av varandra. Alla gör så gott dom kan , skall nån bli bättre hjälper endast utbildning och utbyte av erfarenheter med kollegor, och det bjuder vi på , gratis, .
  de här snubbarna från mannagementbranchen har inget att tillföra, det har vi sett, splittring och
  söndring , dom är som tomma moln som lovar regn.

  • Cowboy

   Väl talat Evert! Instämmer till fullo!

 • Anonymous

  Varje gång denne Koskinen driver ”förhandlingar” går ju det till konflikt? Han behöver inte bekymra sig för att bli ”vanryktad”, han ÄR det redan, som förhandlare.

 • Capt Nemo

  Har vi inte lika lön för samma arbete så blir dom billigaste kvar, i alla fall på uflaggat.

 • Chief Officer utflaggat

  Kompetens och skicklighet ska belønas!

  Man ska inte bromsa de som vill framåt før att vissa lathunnar røstar på ett (S)kitparti, ær med i facket och sitter på røven.

  • Anonymous

   Har genom åren seglat med många som vill framåt som när det hettar till inte är så mycket till hjälp.. Det är alltid bra om det finns trivsel ombord.

  • Matro(s)

   Det är såna som du, just DU, som bromsar utvecklingen!!! Vart hade (S)verige varit om inte just S och facket drivit arbetarnas frågor?? Om S och facket had haft en majoritet så skulle du fått sett på fan att det hade hänt nåt i frågorna redan 2010… Så sitt DU vidare på din late röv istället…!

   • Anonymous

    Matro(S). Men ditt kära parti har ju styrt Sverige under större delen av 1900-talet. Se så bra det blev!
    Ta skolan t.ex. tror du på fullaste allvar att det är de sista 8-10 åren som försatt oss i denna knipa? Har du helt glömt bort 80-talets lärarlösa lektioner och borttagande av betyg. Vem överförde skolan till kommunerna?
    Vem avreglerade elmarknaden?
    Vem avreglerade taxinäringen?
    Vem höjde restaurangmomsen så att över 10 000 personer miste arbetet?
    28 000 äldreboenden har tagits bort sedan år 2000. Med andra ord av både S- och M-regeringar.

    Lätt att kasta sten…

    Men jag tror att allt går åt h-vete. Oavsett vem som styr.

 • Anonymous

  Har seglat som matros, pumpman och bås i stycke-bulk-container och tank worldwide under 20 år i svenskt och utflaggat. Hela näringen har havererat med den nya sjöbefälsutbildning och ekonomer på rederierna.
  Högst utbildad skall ha högst betalt=samma retorik som Almega förespråkar.
  Dessa välutbildade ungtuppar är styva i korken och mycket duktiga när det är vackert väder, men att underhålla/lasta/framdriva ett fartyg med besättning och last, vare sig lasten är pass eller annat är dom inte kapabla till. så fort det blir lite gropigt eller gps/datorer fallerar står dom handfallna. Tarifflöner som ökas efter tjänste år ger gott sjömanskap och det är det sjöfarten behöver för att bli effektiv både vad det gäller ekonomi som säkerhet.

  • Anonymous

   Mycket bra inlägg. Håller helt med dig!

  • Cubano

   Nya sjöbefälsutbildningar ? Vad är det för något ?
   Hur som helst så behöver vi betalt efter kunskap och erfarenhet och inte efter den som smörar för redaren mest.

  • knopar på lösvikt

   ”välutbildade ungtuppar”, ”styva i korken”. Vet precis vad du är för en typ. En som vet bäst men ALDRIG vill ta ansvar för något. Lite lätt bitter. Man skall ha betalt efter ansvar. Så enkelt är det. Allt du skriver är rent trams och det vet du. Vad gör du själv när GPS/datorer fallerar? Går ut och målar lite till? Jag är ledsen att du aldrig har orkat studera. Tack o hej

 • Tariffer är solidaritet

  Koskinen, låter som ett billigt finskt vodkamärke, har käkat för mycket knäckebröd på hälsans dagis…. Samma korkade infall och reaktioner som vi sett i andra avtalsförhandlingar… Inget proaktivt här inte med en organisation som vill tillbaka till framtiden, 1800-talets regelverk… Eller ja, undrar om det inte var för bra då också enligt Koskinen…

 • TST

  Fan vad jag hoppas att tariff skiten försvinner! Den som arbetar mest, har mest kompetens m.m, skall ha mer betalt än en broiler som precis kommit ut från sin 4 åriga sjökaptensutbildning….

  • Rocketsience

   TST, vet du vad snackar om överhuvudtaget?? Det är ju just det ett tariffsystem OCKSÅ tar hand om, en nybörjare börjar ju ner i tariffen och den med erfarenhet, d v s längre tjänstgöring, ligger i övre tariffen… Ingen raketforskning här och slipper rövslickeriet….

  • Anonymous

   Jag tror att du inte är den som jobbar hårdast.Vad består din kompetens av?

  • Anonym 2

   TST: Hoppas INTE att tariff försvinner. Då lär din lön minska markant. Bara kaxiga broilers har den inställning att käften skall avgöra lönen. Man måste ha erfarenhet, så är det. Och den kaxiga har minst erfarenhet. En erfaren sjöman behöver inte vara kaxig…

   • Anonymous

    Mycket bra skrivit.Heders

  • Anonymous

   Vad är du själv för slags broiler?

 • Anonymous

  Problemet är att numera är det banker och ekonomer som styr sjöfarten.Förr fanns det redare som faktiskt var genuint intresserade av sjöfart och fartyg och som även var stolta över att vara svenska.även om girigbukar alltid har funnits. Man försökte hålla svensk flagg på båtarna i större utsträckning än nu i alla fall. Det finns inget egentligt intresse för hav, fartyg och dylikt bland nutidens redare.- De kunde lika gärna ägna sig åt att sälja kalsonger .Det är högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga kostnad som gäller. Dvs bekvämlighetsflagg och låglönebesättning i kombination med ”union-busting”. Den globala sjöfarten är förlorad som arbetsplats för folk från I-länder för gott. Slaget är förlorat. Vore ärligare av våra politiker att säga det rent ut istället för att hålla på och svamla om handlingsplaner o dyl som aldrig kommer till skott. Lägg ner alla sjö-utbildningar. Det leder bara till arbetslöshet. Navigation till fritidsbåten kan man läsa på ABF och dylikt.

  • Lots

   Mycket visdom i dessa ord (ovan). Jag håller fullständigt med, allt skall pressas till sista droppen och på kontoren får de bara högre och högre löner medans ombordfolket får ”tåla” mer och mer och får mindre och mindre. Sedan är det välldigt enkelt att driva fartyg där både kapten och chief är ”ja” sägare och gör allt rederiet ber om, utan att knorra. Jag förstår att en svensk besättning är ”jobbig” att ha att göra med för de säger ifrån när det går för långt, då är det bättre med en besättning med noll anställningstrygghet som kan ”bytas” ut snabbt och effektivt när de börjar höja rösten. Förut var redarna stolta över sina fartyg och besättningar men idag är de bara pusselbitar i ett ekonomiskt spel där människan inte längre räknas som en person utan en del av pusslet där de kan kastas bort om de inte passar för stunden. Sjöfarten kommer aldrig bli lika attraktiv som yrke som det var när jag började, vi hade barer, pool, idrott, gym, bio och på senare tid satelit tv och internat osv. idag har allt tagits bort och ordspråket, -att vara sjöman är som att sitta i fängelse, med risk för att drunkna…….jag tror fångarna har det bättre ska jag vara ärlig.
   Nu kommer flera av er att säga emot detta, jag vet att det fortfarande finns fartyg som erbjuder komfort men som lots stiger jag ombord på väldigt många fartyg där de fortfarande knappar in medelanden till mäklare och rederiet på Telexen och lyssnar på nyheterna via kortvåg, vill de kolla sina mail får de springa iland och köpa simkort för egna pengar. Jag kan fotsätta hur länge som helst, och det tråkiga i kråksången är, det lär inte bli bättre i framtiden…………

   • S A J

    Så rätt så rätt finns inget mer att tillägg.

   • Trumpeten

    Helt rätt lotsen, helt rätt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.