Välmående Transatlantic skall växa

Transatlantics strategi för de kommande åren är att växa organiskt, genom förvärv och partnerskap, men det skall ske utan att äventyra de finansiella målen som är en avkastning på eget kapital på minst 12 procent och en soliditet som inte understiger 30 procent. Det har man nått med råge. För helåret 2006 var avkastningen på eget kapital 17 procent och för första kvartalet i år 22,4 procent. Motsvarande siffror för soliditeten var 39,5 procent respektive 40,4 procent. För första kvartalet i år redovisar bolaget ett resultat före skatt på 66 miljoner kronor, en ökning med 52 miljoner kronor jämfört med första kvartalet förra året. Nettoomsättningen steg med 22 procent till 623 miljoner kronor. Det operativa resultatet mätt på rullande 12-månadersbasis uppgick till 266 miljoner kronor, vilket enligt vd Håkan Larsson är det högsta någonsin för koncernen. Det är framförallt offshore som drar med en nettoomsättning på 96 miljoner kronor och en vinstmarginal på 66,7 procent under första kvartalet i år. På årsstämman passade man också på att höja prognosen för helåret, och man räknar nu med ett bättre resultat än under 2006 som gav ett resultat på 207 miljoner före skatt. Samtidigt meddelades att Håkan Larsson kommer att avgå som vd i år och ersättare blir Carl-Johan Hagman som idag är vd i Eukor Car Carriers i Sydkorea.