Våldet ökar i piratvattnen

Amerikanska trupper har befriat Richard Phillips, befälhavare på det USA-flaggade containerfartyget Maersk Alabama, som hållits som gisslan i en livbåt av fyra pirater. Tre pirater dödades och en tillfångatogs.Det amerikanska tillslaget följer efter befrielsen av den franska yachten Tanit av franska specialstyrkor då två pirater, men också en av gisslan, dödades.Somaliska pirater hotar nu med att hämnas de döda piraterna och målet är alla som kan ses som amerikaner eller fransmän. Den ökande närvaron av militära enheter i Adenviken har lett till minskad pirataktivitet i området med bara en lyckad attack på elva försök under mars. Den militära närvaron har dock fått piraterna att intensifiera sina attacker längre söderut med 16 rapporterade överfall utanför sydöstra Somalia och Kenya under mars. London-baserade riskanalytikerna Exclusive Analysis säger att ”detta speglar sannolikt den längre tid det tar för örlogsfartyg att nå fartyg som sänt nödsignal i detta område, eftersom avstånden är så mycket längre och för att det saknas system som den konvojering som sker i Adenviken.”Somaliska pirater har blivit allt mer aktiva och bland annat rapporteras att ett fartyg lyckats slå tillbaka fyra anfall på lika många dagar. Enligt International Maritime Bureau, IMB, har 74 attacker rapporterats I år, mot 107 under hela förra året. Fartyg i transit utanför Somalia uppmanas nu av The Maritime Security Centre (Horn of Africa) och IMB att inte segla närmare än 600 distansminuter från kusten.Richard Phillips har fått hjältestatus efter att frivilligt ha följt med piraterna som gisslan för att skydda sin besättning. De 20-talet amerikanska besättningsmännen lyckades då återta kontrollen av sitt fartyg och segla det till Mombasa.