Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning

”Våga kräva demoprojekt”

Karin Svensson Smith vill att sjöfarten ska kräva fler demoprojekt i utvecklingen av framtida fossilfria transportsystem

Vid måndagens frågestund under rubriken ”Sjöfarten som en del av samhällets hållbara tillväxt”, som arrangerades i Almedalen av Lighthouse och Svensk Sjöfart, redogjorde Karl Garme, forskare vid KTH, om aktuella projekt i bland annat Stockholmsregionen där vattenvägen kan vara en del av samhällets hållbara tillväxt och komplettera befintlig infrastruktur för urbana och regionala transporter.

Kan spela större roll

– Jag tror att sjöfarten i alla led kan spela en större roll än vad den gör idag. Nästa projekt är vilka styrmedel som behövs för att potentialen ska tas i anspråk. Vattenvägen finns och fungerar och den kräver väldigt lite investeringar och underhåll jämfört med landbaserade transportsystem, oavsett vilka de är, kommenterade Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp) och ordförande trafikutskottet.

Moderniserade aktörer

Karin Svensson Smith sa också att sjöfartens aktörer har moderniserats och även börjat vända sig till politiken.

– Det är faktiskt en poäng att samtala med oss, att visa forskningsresultat, peka på möjligheter och upprätta en dialog om vad det är som behövs.

Hon frågade sig också om avgiftssystemen är sådana att de underlättar så att man använder vattnets potential.

– Nej, de är de absolut inte. Det behöver man titta på, vad är det som behövs för långsiktiga styrmedel.

Demoprojekt

Vidare uppmanade Karin Svensson Smith att sjöfarten måste våga kräva demoprojekt.

– Det är ingen som vet hur det fossilfria transportsystemet ser ut och nu satsas 95 procent av allting på gummihjulstransporter forsknings- och demomässigt. Det är klart att man ska satsa på dem men det vore rimligt med en jämnare fördelning mellan transportslagen vad gäller forskning och demoprojekt. Där tar branschen ett väldigt stort ansvar själv, och det är bra, men det är rimligt att politiken också tar ansvar, för när man finansierar forskning och gör demoprojekt så talar man lite grann om vilken framtid vi vill se.