Vad krävs för att hantera LNG?

Under rubriken ”Utbildning och kompetensutveckling för framtidens bränsle” diskuterade företrädare för myndigheter, industrin, konsultbolag, hamnar och försäkringsbolag utbildnings- och kompetenskoncept för de yrkesgrupper som kommer att arbeta med LNG-relaterade arbetsuppgifter. Till exempel bunkring av LNG-fartyg.– Om det kommer en massa fartyg med LNG i tankarna så behöver folket ombord och de som hanterar gasen på land utbildas, men idag saknas både lagstiftning och tydliga krav, säger Johan Algell, projektledare för MARKIS och CNSS, vid Svenskt Marintekniskt Forum, som också anordnade temadagen på Lindholmen i Göteborg.Konferensdeltagarna var eniga om att det idag finns väldigt skiftande kunskapsnivåer om flytande naturgas, LNG, någonting som måste ändras. Man efterfrågade mer samverkan mellan myndigheter, industri, sjöfartsakademierna samt privata utbildningsanordnare.– Det har till exempel gjorts många riskanalyser på olika håll, men det finns inget samlat, säger Johan Algell.Jan Ahlbom från länsstyrelsen i Västra Götaland, myndigheten som har hand om tillståndsprocessen för Göteborgs Energis planerade gasterminal, fick frågan om hur länsstyrelsen ser på utbildning relaterat till LNG.– För oss är det väldigt nytt att det kommer in ett nytt drivmedel så här på marknaden och vi har egentligen inte så mycket att luta oss mot. Det finns en LNG-terminal i Nynäshamn, men där råder helt andra förutsättningar än i Göteborg. Det vi gör är att samla kunskap och ställa kritiska frågor.Det framkom under konferensen att Norge som man ofta hänvisar till när det gäller LNG, inte har så mycket att erbjuda lagstiftningsmässigt eftersom mycket beslutanderätt ligger på kommunal nivå. Inte heller på EU-nivå finns det ett färdigt paket att hämta.Representanter för Wärtsilä gick igenom om deras utbildning av besättningen på Bit Viking, som konverterats till LNG-drift. Deras utbildningspaket var uppdelat på tre nivåer; motor/teknik, bränsleberedning/bunkring och säkerhet/regelkrav.