Birger

Fotograf: Vänsterpartiet

Kategori: Politik | Hamn/Logistik | Miljö

V: ”Inför permanenta styrmedel”

Vänsterpartiet vill införa permanenta styrmedel för att stimulera nya transportupplägg för gods inom inlands- och kustsjöfart. 

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? Den här veckan är det Vänsterpartiets tur att lyfta fram sin sjöfartspolitik. Birger Lahti är riksdagsledamot och suppleant i trafikutskottet. 

Vad anser ni om sjöfarten i Sverige i dag?

– Den är avgörande för att svensk industri ska kunna frakta sina varor hållbart till världsmarknaden.

Hur vill ni se att sjöfarten utvecklas?

– Vi vill stärka inhemsk sjöfartsnäring för att kunna utforma de transporter som landets industri efterfrågar. Det säkrar vår tillgång på sjöfartskompetens inklusive en stark miljö- och säkerhetsmedvetenhet och ger förutsättningar för sysselsättning inom sjöfartsnäringen och industrin i övrigt.

Vad konkret gör ni för att öka trafiken till sjöss?

– Vi vill att det införs permanenta styrmedel för att stimulera nya transportupplägg för gods inom inlands- och kustsjöfarten. En nationell strategi och handlingsplan bör tas fram som tydliggör statens ambitioner att realisera och använda sjöfartens potential inom godstransporter. Strategin bör omfatta både inlands-, kust- och närsjöfartens roll i transportsystemet och hamnarnas och kombiterminalernas funktion i godstransportkedjan.

Vilka är de främsta utmaningarna för sjöfartsbranschen?

– Att sjöfarten blir fossilfri och minskar sin övriga miljöpåverkan i enlighet med våra uppsatta nationella miljömål.

Hur ser ni på Sjöfartsverkets roll som affärsverk?

– Vi vill att myndigheten ska ges bättre förutsättningar att finansiera en förbättrad sjöinfrastruktur. I dag finansieras myndigheten huvudsakligen genom avgifter och har dessutom vissa avkastningskrav. Vi vill att man utreder förutsättningar för att överföra finansiering av Sjöfartsverkets verksamhet till statsbudgeten.

Hur vill ni att sjöfarten ser ut i Sverige om tio år och vad krävs för att nå dit?

– Om tio år har sjöfarten kommit långt i ambitionen att bli klimat- och miljöanpassad och näringen och staten har med gemensamma resurser stärkt konkurrensförutsättningarna för svensk sjöfart med ökad andel godstransporter till sjöss som resultat. Näringen tar i högre grad  klimat- och miljöansvar genom stärkt reglering och statligt investeringsstöd för ny teknik och staten ger i ökad utsträckning förutsättningar för stärkt konkurrenssituation genom förbättrad sjöinfrastruktur.

Kommentarer

 • Johan B

  Inte ett ord om att Sverige skulle behöva ett svenskt internationellt register (sis) Om vi kopierar Norge och gör det lite bättre kommer vi få mängder med fartyg till Sverige. Men detta är en utopi trots att alla med insikt inser att detta är enda vägen. Så som det ser ut nu kommer Sverige aldrig ha en handelsflotta värd namnet

  • Fredrik mundt

   Frågan är om vi verkligen kan konkurrera med ett SIS register, är vi redo att tillåta att det bara jobbar utlänningar på svensk flaggade fartyg, om vi är villiga att sänka lönerna, att tumma på säkerhets- och miljöfrågor för att få ett framgångsrikt SIS register. Vi skulle vara tvungna att begära väldigt lite i avgift för att bli attraktiva, hur ska det betala sig då?

   Sverige har en väldigt lång kust och kan sysselsätta tusentals svenskar i kust- och inresjöfart och ha hundratals svensk flaggade fartyg utan att behöva försöka konkurrera med dom stora flaggstaterna.

 • rolf b bertilson

  Under min tid i Södertälje hade jag mycket att göra med vänsterpartist som var verkligen duktig och hade bra idéer. Här kommer bra idéer från ännu en vänsterpartist. Tänk om bättre utnyttjande av våra farvatten kunde bli en valfråga. Jag skulle rösta på det parti som i ett sådant läge hade det bästa programmet – även om det vore vänsterpartiet. Men, det blir väl i så fall den enda gången i mitt liv!

  • Lennart Rendik

   När det gäller sjöfartspolitik anser jag att den ska vara överordnad partipolitiska intressen för att ca 90-95% av export och import går via sjövägen. Hela landet är beroende av ett väl fungerande sjöfart med fungerande hamnar och inte minst så måste insjöfarlederna proriteras

 • Göran Wåhlstedth

  Mycket bra idé av Vänsterpartiet! En satsning på sjöfarten, är en satsning på miljön! Sen måste även sjöfarten tagga upp med miljövänligare drivmedel!

 • Lennart Eliasson

  Tvingande åtgärder och subventioner förkastligt. innebär tröghet och ineffektivitet. Varje transportslag ska bära sina egna kostnader. Subventioner är prishöjande och till slut, belasta inte skattebetalarna.

 • Lennart Eliasson

  Glöm detta med politiska styrmedel. Titta på Ryssland hur långt kom dom med sin Planekonomi. Vi hade i Sverige kustsjöfart en gång i tiden. Den försvann. Utkonkurrerad. Det går ann att prata om miljöskäl men översätt det i ekonomiska termer. Det är marknaden som styr. Speditören , lastägaren väljer det transportsätt som passar bäst. Om det inte passar med sjöfart tar man inte det transportsättet. Vi kan inte ha kvar något av som nostalgi.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.