Utvidgad lag mot oljeutsläpp

Sverige utvidgar sin lagstiftning om oljeutsläpp till sjöss. Ändringen görs för att anpassa svensk lagstiftning till EU-rätten. – Jag förutsätter att det här nu implementeras i hela EU, säger Kristina Falk-Strand på Kustbevakningens centrala ledning i Karlskrona.Lagen förtydligas när det gäller vilka fartyg som omfattas, även u-båtar, och för vilka områden där utsläpp skett som svenska domstolar har rätt att döma någon till ansvar men också för anstiftan till utsläpp.Med den nya lagen som träder i kraft vid årsskiftet kan nu svenska domstolar döma i fall där utsläppen skett utanför svenska ekonomisk zon eller till och med i något annat lands ekonomiska zon om det skadar eller förväntas skada svenskt territorium. Svenska domstolar kan också döma vid utsläpp som ”begåtts i det fria havet” som riksdagen skriver i sitt beslut.– Det betyder att även utsläpp i havet där inget land har jurisdiktion kan lagföras när fartyget kommer in i en EU-hamn, om utsläppen har upptäckts. Vi kan hoppas att det kan få en viss preventiv effekt.Tidigare har sådana utsläpp bara kunnat lagföras av flaggstaten.I de nya bestämmelserna finns dock en begränsning i svenska myndigheters behörighet att ingripa mot fartyg som gjort sig skyldiga till utsläpp.”Behörigheten ska i båda fallen förutsätta att fartyget frivilligt anlöpt svensk hamn”, skriver riksdagen i sitt beslut.