Fotograf: Magnus Johansson

Kategori: Hamn/Logistik

Utvecklad järnväg i Piteå

Piteå hamn har invigt en ny elektrifierad järnväg som en del av ett stort EU-projekt.

– Vi har haft ett tufft schema men vi klarade det. Efter 18 månader, en vecka och två dagar är projektet i hamn. Det här är nog ett av Sveriges snabbaste järnvägsprojekt, säger hamnens infrastrukturansvarige Lars Wikström i ett pressmeddelande.

Projektet har gått ut på att förvandla den tio kilometer långa järnvägsbanan mellan Piteå centrum ut till Haraholmens logistikcentrum i Piteå hamn till elektrifierad järnväg.

Inga onödiga lokbyten

– Nu blir det möjligt att köra elektrifierade tåg hela vägen från Göteborg till Piteå utan att behöva växla om till diesellok i Piteå, berättar Elisabeth Sinclar, som var med vid invigningen under torsdagen. Hon är projektledare för ett annat stort järnvägsprojekt – Norrbotniabanan.

Hela projektet – som förutom elektrifiering av järnvägen också gått ut på att utveckla hamnområdet med bättre lagringsytor – har kostat sammanlagt 60 miljoner kronor. 30 av de miljonerna har kommit från EU:s regionala utvecklingsfond. Länsstyrelsen har investerat tio miljoner, Piteå kommun 15 och hamnen själv fem miljoner kronor.

Många gäster på invigningen

Under invigningen fick ett 60-tal gäster hoppa på ett tåg i centrala Piteå och åka med ut till hamnområdet för att där få en demonstration av hur logistiken går till.

– Roligt att så många ville komma till invigningen, både transportköpare, rederier, Trafikverket och tågoperatörer. Piteå Hamns logistikcentrum medför både bättre förutsättningar för verksamheten i hamnen, effektiv godshantering och miljövänligare järnvägstrafik, berättar hamnchefen Ulrika Nilsson efter invigningen.

Utvecklingen fortsätter

Men enligt hamnens ansvariga slutar inte utvecklingen här. Elektrifieringen var etapp ett – nästa etapp i utvecklingen innebär en utbyggnad av kaj- och hamnområdet. Det projektet inleds tidigast under 2015 och beräknas kosta lite mer än 100 miljoner kronor och pågå under cirka två år.

Kommentarer

  • Anonymous

    Varför köra tåg på skattebetalarnas bekostnad till Göteborg när fartyget kan gå direkt till Piteå? Både billigt och miljövänligt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.