Johanna Boijer Svahnström, informationsdirektör på Viking Line.

Fotograf: Viking Line / Marcus Blom

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Utsläppshandeln ”en direkt skatt” för Viking Line

Viking Line väntar sig att EU:sutsläppshandel kommer att kosta rederiet omkring 25 miljoner euro om året, något som också kan påverka priserna för passagerare.

När sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandel från 2024 väntas Viking Lines kostnader öka med ungefär 25 miljoner per år. Det berättar Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström i en intervju med Svenska Yle.

– Bränslepriserna har redan fördubblats och nu kommer utsläppshandeln därtill, även om den träder i kraft stegvis. Det kommer säkert att påverka passagerarnas kostnader på något sätt. Den som kör mera miljöanpassat har förstås fördelar, säger hon.

Ligger bra till

Hon påpekar att Viking Line ligger bra till för att möta ökade klimatkrav med sina klimatsmarta fartyg, men bristen på alternativa bränslen är en utmaning.

– Till en början kommer utsläppshandeln att vara en direkt skatt för oss, eftersom det inte finns några alternativa bränslen att tillgå, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Mångfalt dyrare bränslen

Mats Björkendahl på Rederierna i Finland kommenterar att utsläppshandeln gör att rederierna får hitta så kostnadseffektiva sätt som möjligt att minska sina utsläpp.

– Först måste rederierna satsa helhjärtat på att bli så energieffektiva och bränslesnåla som möjligt. Sedan kan de övergå till klimatsmarta drivmedel som är mångfalt dyrare än traditionella drivmedel, säger han till Svenska Yle.