Utsläpp till havs bör vara kriminellt

EU-parlamentets transportkommitté har röstat för att göra utsläpp till havs till en kriminell handling, också mindre utsläpp ska göras kriminella om de upprepas, görs medvetet eller som en följd av grov oaktsamhet. Straff skall kunna utdömas till alla som varit inblandade i utsläppet från redare till klassningssällskap. Det så kallade Erika III-paketet fick brett stöd i kommittén och det ska under våren först komma igenom EU-parlamentet innan förhandlingar med medlemsstaterna tar vid i Ministerrådet.”En sådan förändring bör hindra de som hellre betalar en administrativ avgift än förhindrar ett utsläpp”, säger EU-parlamentet i ett uttalande enligt nyhetstjänsten European Voice.