Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Politik | Regelverk

Utredning: Stärk sjöfartens konkurrenskraft

Efter att ha följt upp den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft konstaterar Trafikutskottet att det finns goda skäl att stärka den svenska flottans konkurrenskraft.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]a flottans konkurrenskraft.

Riksdagens Trafikutskott har nyligen avslutat en uppföljning av den svenska sjöfartsbranschen konkurrenskraft gentemot andra länder. Uppföljningen har pågått sedan juni 2014.

Riksdagen och Regeringen har vid flera tillfällen de senaste åren betonat vikten av en stark svensk sjöfart och att den måste kunna konkurrera på samma villkor som andra europeiska länder – något den inte kan idag, visar utvärderingen.

Näringen behöver rimliga villkor

Utvärderingen visar att den svenska sjöfartsnäringen står inför flera utmaningar och Trafikutskottet lyfter fram att en nationell sjöfartsstrategi är av stor vikt. Våra nordiska grannländer har sedan lång tid haft tydliga maritima strategier för sjöfartspolitiken, något som Sverige saknat men som just nu utreds.

Trafikutskottet slår därför fast att sjöfartsnäringen i Sverige behöver rimliga villkor för att kunna konkurrera med andra länder i främst EU. Framförallt är detta viktigt för att kunna behålla den svenska flottan, menar Trafikutskottet.

Ökar skatteintäkterna

Enligt Trafikutskottet skulle en stärkt sjöfart i stor grad stimulera kringliggande verksamheter, ge ökade skatteintäkter och bidra till fler arbetstillfällen, både direkt och indirekt.

Gruppen som genomfört uppföljningen har bestått av representanter från samtliga partier i Riksdagen och har letts av folkpartisten Lars Tysklind. Bakgrunden till uppföljningen är att den svenska flottan har minskat kraftigt de senaste åren och många fartyg har flaggat ut. Och när de har flaggat ut har de inte bara flyttat till så kallade bekvämlighetsflaggor utan också i stor utsträckning till andra länder i närheten, till exempel Danmark eller Färöarna.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  det låter som om man har flyttat till ett annorlunda flagg om det inte nu är bekvämlighetsflagg som nämns ovan.

 • Anonymous

  sänkta löner ,ingen skatt på kapital ,mer låglönebesättning,inga farledsavgifter och mer stöd till nybyggnadsprojekt osv..

 • Anonymous

  Med tanke på hut många utredningar man gjort angående sjöfarten, är jag rädd att det inte finns några pengar kvar när beslut skall tas.

 • Anonymous

  Konkurrens utsätt även järnvägen och sluta skattesubventionera järnvägstransporter till bla Göteborg.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]