Utredning om Sea Wind-brand klar

Statens Haverikommissions utredning om maskinbranden på det svenskflaggade ropax-fartyget Sea Wind den 2 december 2008 är nu klar. ”Utredningen visar att branden på Sea Wind orsakades av att olja från brännoljesystemet efter ett rörbrott sprutade eller stänkte mot heta ytor vid huvudmaskin 1. Röret brast av utmattning efter att ha vibrerat fritt under en tid då den differentialtrycksmätare som röret var monterat till satt löst. Antändning av oljan kunde ske då det fanns brister i den termiska isoleringen av heta ytor på och kring huvudmaskinen”, skriver man i sammanfattningen.Haverikommissionen ger kritik till besättningen ombord, klassningssällskapet och sjöfartsinspektionen (Transportstyrelsen). ”Bidragande till brandens uppkomst var att besättningen inte uppmärksammat och åtgärdat den lösa mätaren, samt att klassningssällskap och tillsynsmyndighet godkänt fartyget utan att lågtrycksdelen av brännoljesystemet hade skärmats av, vilket var ett krav.” och ”Bidragande till att branden inte kunde släckas i ett tidigt skede var olika felfunktioner i tekniska system ombord, bristande kunskaper hos besättningen om uppbyggnaden och funktionen av vissa tekniska system, samt ofullständiga brandövningsrutiner.” Utredningen visar också på flera brister i det svenska SAR-helikoptersystemets kapacitet och förutsättningar att verka effektivt, i synnerhet vintertid och i mörker och särskilt då sikten är begränsad. Branden inträffade klockan 02.25 finsk tid då färjan var i närheten av Nyhamn, Åland på väg från Åbo till Stockholm. Omkring klockan 03.50 lyckades besättningen få branden under kontroll och kort därefter anlände personal från Mariehamns räddningsverk. Ombord på Sea Wind fanns elva chaufförer och 28 besättningsmedlemmar. Trots att ingen omedelbar fara förelåg beslöt man att evakuera passagerarna med helikopter till Mariehamn. Ålands sjöräddningssällskaps bogserare Algot Johansson tog under morgonen haveristen till en skyddad ankarplats i Ålands södra skärgård.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]