Kategori: Politik

Utredning om ansvar vid sjötransporter

Regeringen har tillsatt en utredning om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter, bland annat ska utredningen titta närmare på sjötransportörers ansvar för personskador vid olyckor.

Justitiedepartementet skriver i ett pressmeddelande att eftersom antalet passagerartransporter till sjöss ökat väsentligt de senaste decennierna har risken för olyckor också ökat. Departementet menar därför att det är ”viktigt att transportörerna har ett tydligt ansvar om en olycka skulle inträffa.”

I utredningens uppdrag ingår att genomföra vissa EU-regler om sjötransportörers skadeståndsansvar och redares försäkringsplikt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.